سنگ قبر

 سنگ قبر


اعلاميه !


به جاى "پدرى دلسوز" و "همسرى مهربان" بنويسيد:


سعى كرد خوب زندگى كند

تا خوب بميرد!


اگرچه نشد،  

ولى در اين آرزو خواهد زيست ...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید