موضوعات ممنوعه سکس مذهب سیاست Pinglish

Bazi ha tasmim migirand ke ba digran dar morede bazi mozua harf nazanad masalan s e x mazhab siasat ama aya in ha mozuate bi ahamiatian? chera besiari az ma un haro censor mikonim? masaeli ke jozve mohemtarin masaele adamast. vaghean chera???

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده