مراقبه در ارگاسم!

زمان خواندن 3 دقیقه ***

 مراقبه در ارگاسم!

***

مدتی داشتم به ارگاسم فکر میکردم که ناگهان موضوعی جالب برایم پیدا شد. مخصوصاً ارگاسم در مردها، بالطبع چون من خودم مرد هستم برایم ملموس تر است. ارگاسمِ بدن حالتی است که بدن و ذهن در حالت خاصی قرار می‌گیرد. صرف نظر از تابو بودن و ممنوع بودن حرف زدن در مورد سکس و ارگاسم اینجا می‌خواهم از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کنم. 

ارگاسم لحظه‌ای است که از نظر اوشو مقدس است.اما نکته‌ای که می‌خواهم بررسی کنم نحوه‌ی کارکرد ذهن در فرآیند ارگاسم است. ذهن ما انسان‌ها، خاطره‌ای از حالت ارگاسم را در حافظه نگه می‌دارد. در طول زندگی و در زمان‌های تحریک جنسی ذهن با یادآوری آن خاطره و پیش بینی اتفاق مجدد آن، مارا به انجام فعالیت های جنسی ترقیب می‌کند. 

یعنی ذهن با این روش بطور مداوم ما را در چرخه‌ی سکس و ارگاسم نگه می‌دارد. این ابزار شاید برای بقاء عالی باشد و همین چرخه بوده که باعث شده من و شما در این زمین متولد شویم و در حال خواندن و نوشتن باشیم. اما خود شناخت این عملکرد ذهن چیزهای زیادی را برای ما روشن می‌کند. 

فرآیند به این شکل است. 

ذهن خاطره‌ای از گذشته دارد!

بر اساس آن خاطره، تخیل و تصوری از آینده برای ما می‌سازد. 

در لحظه حال، ذهن با استفاده از آن تصویر باعث میشود ما به سمت آینده‌ای که برای ما ساخته حرکت کنیم. 

یعنی ذهن چیزی در آینده را به عنوان چیزی بهتر از زمان حال برایمان تصویر می‌کند. 

افتادن داخل این چرخه باعث می‌شود زمان حال را کافی ندانیم و همواره بخواهیم در زمان و مکانی دیگر باشیم. نوعی چرخه‌ی اعتیاد آور ذهن. 

شاید پایه و اصل تمام اعتیاد ها. پایه و اصل اقتصاد مدرن! و مبنای سیستم سرمایه‌داری مصرف گرا! اساس تمام تبلیغات ها و تلاش بی پایان بقاء در زمین! 

بزرگترین ابزار ذهن برای ناراضی کردن ما از لحظه و چرخاندن چرخه‌ی بقاء. 

ذهن با این توهم که لحظه‌ی بعدی بهتر است ما را از لحظه‌ی حال جدا می‌کند اما هرگز چرخه را نمی‌بیند. نوعی دانش و درک عمیق لازم هست تا بتوانی پوچی این چرخه را ببینی. مثلاً در مثال ارگاسم بتوانی بعد از ارگاسم را هم ببینی و این که دوباره مقداری انرژی از دست می‌دهی و دوباره باید انرژی بدست بیاوری و دوباره در ارگاسم از دست بدهی و الی آخر! 

تقریباً ٩٩ درصد آدمها و تمام حیوانات در همین چرخه زندگی میکنند و می‌میرند. 

اما با درک فرآیند ذهن می‌شود این چرخه را دید و از آن آگاه شد. این چرخه بد نیست بلکه ناآگاهانه چرخیدن بد است. اگر به چرخه آگاه باشی می‌توانی مدتی در آن بچرخی! اما این بار می‌دانی که تو جایی بیرون چرخه هستی. در واقع می‌دانی تو بدن نیستی! فقط مدتی در بدن بازی می‌کنی! 

اگر به این عملکرد ذهن آگاه شوی دیگر گول ذهن را نمی‌خوری! 

دیگر فکر نمی‌کنی با بدست آوردن فلان پول یا فلان رابطه به شادی نهایی می‌رسی! 

کار ذهن و قلمرو ذهن بعد زمان و مکان است. 

با این درک تو از بند زمان و مکان خارج می‌شوی! 

فرقی نمیکند کجا هستی! 

تو همواره در زمان حال هستی! 

تو در لحظه هستی! 

آینده و تمام ترس هایش را تماماً ساخته و پرداخته ذهن می‌بینی. 

پس این ارگاسم بدن هم راهی است برای درک بی زمانی و بی مکانی! 

اگر هیچکدام از تعالیم معنوی کار نکند از طریق مشاهده‌ی همین بدن هم می‌توان به درک بی زمانی رسید. 

فقط کمی سکوت و تعمق لازم است! 

تعمق و مراقبه در ارگاسم! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت