فهرست موضوعی ریز

برای خواندن در هر موضوعی روی نوشته های ذیل آن موضوع کلیک کنید.


موضوععنوانتعدادنوشته
آینده55
برنامه‌ریزیِ آینده و ... تعادلِ لحظه
بیزینسِ جهانی
خواسته‌ها
شُکرِ موفقیتِ کامل
جهانِ آخرت چیست؟
در جستجوی سلامتی - مراسم غذا
شناخت انواع کارما
میراثِ من!
نوشتن یا بودن
مهم ترین کار
بردنِ لاتاری
گناهِ آینده
آینده با هوش مصنوعی
مرگِ یوگی
مراقبۀ غذا
ساختن آینده با ذهن
تنهایی و آرامش جاده
ندانستنِ آینده
برنامه ریزی ذهنی - اقتصادی
دوگانه‌‌ی بودن یا انجام دادن
هم هویت شدگی باذهن
کار امروز - ١٧ دسامبر ٢٠٢٣ - توصیف عاشقانه‌ی عشق
هوش مصنوعی و یوگا
وسواسِ آینده
وادیِ سرسپردگی
وقفِ خودِ زندگی!
ثروت و فراوانی
سفر به آینده با احتیاط!
برنامه ریزیِ آینده! - ٢٨ جون ٢٠٢٣
۵ روز تا آزادی! - دیوانگی
اگر فلان بشود!
برنامه‌ی آینده!
ماشین ذهن!
ترس! خشم! بازی زندگی!
آینده وجود ندارد!
الهامی برای حال یا آینده!
ربا؛ وام؛نزول؛ کارمای آینده! بی توجهی به لحظه!
اولویتِ لحظه!
نجاتِ توجه!
کارما، احساسات قدیمی، پیکره‌ی درد!
غرب یا شرق؟
چند لحظه غفلت
یک فرصت دوباره!
عبور از گذشته با انکار ممکن نیست!
ساختن خود
دفاعیات متهم!
پاکسازی نوشته‌ها!
برنامه ات چیست؟
دوست قدیمی و جدید
ترس از آینده
عطشِ غذا، ارگاسم و اشیاء
روزهای مختلف! - وقتی زمان به ضرر توست
گنج رنج - ٢
جایی بین خواستن و نخواستن
معرفی برنامه‌ی روزانه
شعرطور44
معنیِ لحظه
رنج و پذیرش
راهِ آگاهی
خدای روی زمین
عشق چیست؟
مهمترین کار ۳
میراثِ من!
معنیِ زندگی
خودت را دریاب!
Poem “The beyond”
تو رسیده‌ای!
ندانستنِ آینده
راز خدا، راز مرگ، راز لحظه!
انتخابِ شغل!
مناجات های شبانه
مراقبه‌ی مشاهده
دربرگیرندۀ بدیهی!
مادر و پدر و معشوقه!
غوغا
نجاتِ توجه!
Living in love! Living in community!
من به تو مى رسم!
آزادى از زندان
شعر بايد تازه باشد!
اول حال خودت را خوب کن!
آی جامعه
خود-آ-آدم
اهل هیچستانم
تسویه حساب‌های شخصی-٣- دیدن تاریکی در دیگران
گنج رنج - ٢
محکوم به زندگی
من خودخواه هستم!
کوزه‌ی قانع چشم
مشق عشق
ریشوی فلسفی
فروش تجربه
خوب یا بد
حبوط
هرچه بادا باد
سقف‌فلک
جایی برای رفتن
خدا باماست ...
بت
جرعه هاى تلخ فلسفه
غیر قابل کتِگرایز شدن!99
معنیِ لحظه
خواسته‌ها
چارچوب های جامعه
روایت های ذهن برای زندگی
گناه چیست؟
رنج و پذیرش
شُکرِ موفقیتِ کامل
راهِ آگاهی
جهانِ آخرت چیست؟
حل اختلافِ خانوادگی
عدالت نامۀ - ۲
جدا شدن از هویت کار
سرسپرده
رابطهء من با دنیا
وصلهء ناجور
فراوانی
عدالت نامه
عشق چیست؟
در جستجوی سلامتی - مراسم غذا
پذیرشِ کامل
نوشتن از نانوشتنی ۱
مهمترین کار ۳
شناخت انواع کارما
چسبیدن به دنیا
معنیِ زندگی
فرمولِ حالِ بد
خواستن و استغنا
جاعنوانی
برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!
وقایع ذهنی امروز-رابطه با خواننده ها و پذیرش
خودت را دریاب!
نوشتن یا بودن
تمرینِ آدم جدید
سکس، غیبت، سیاست
معجزۀ روشن بینی
بیزینسِ امروز
مسئولیت اصلی
تمرین ِ بودن!
شهرت، غذای نفْس
روز زنانگی
نظم و دیسیپلین
امامت
مرگِ یوگی
از قربانی به مسئول
داستانِ خلق
معامله‌ی دنیا
توجه به خود، اتصال با خدا
زندگی در جنگل
خودکشی!
عدالت - عدالتِ لحظه
انتخابِ شغل!
هم هویت شدگی با کار!
شکایتی ندارم!
مناجات های شبانه
کار امروز-١٨ دسامبر ٢٠٢٣ - توجه به آگاهی
بقاء و معنویت
جریان افکار و بقاء
نامه‌های یک اعدامی
مراقبه‌ی مشاهده
درست یا غلط - ٢ !
هوش مصنوعی و یوگا
مصاحبه‌ی شغلی
برای تارا و تمام کودکان- تحصیلات
تفسیر شاعرانه‌ی E=MC2
هرچه می‌خواهی، بِده
خدا با ماست
یادِ انسانهای آگاه
انرژی ِجنسیِ حیات
مشاهده‌ی همه!
مرکز جهان!
بچه دار بشویم یا نه؟
مراقبه در ارگاسم!
خودت را ببین!
تقدس ماده در معنویت!
نماز دائم!
اکولوژی یا اکونومی
درک عدم خشونت! درک عشق!
هفت مهارت کلیدی!
گنج درون!
درهم نویسی روز!
نماز با خرچنگ!
بیست سال تحصیل!
سقفی بعد از ده روز- دریافت عشق
برای تارا- جشن فارغ‌التحصیلی!
خانه چیست؟
اعتماد
قمارِخوب!
معرفی نکننده!
٩ روز تا آزادی
شامل شوندگی خدا! آیا تو در ویژنِ من هستی؟
من با عنوان مشکل دارم!
نانوشتنی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
خرِ ما از کرّگی دُم نداشت!
من خودخواه هستم!
حریم خصوصی
هدف غایی زندگی‌
عشق ها
منبع اصلی
معرفی برنامه‌ی روزانه
لحظه97
معنیِ لحظه
خواسته‌ها
شُکرِ موفقیتِ کامل
جهانِ آخرت چیست؟
پذیرشِ کامل
نوشتن از نانوشتنی ۱
شک به مسیر
فرار از لحظه
مهمترین کار ۳
چسبیدن به دنیا
معنیِ زندگی
فرمولِ حالِ بد
خواستن و استغنا
مهم ترین کار
تخلیهء ذهن
بردنِ لاتاری
تعریفِ مراقبه
جدا شدن از ذهن
بیزینسِ امروز
تمرین ِ بودن!
نظم و دیسیپلین
ذهنِ پَرسه‌زن
ساختن آینده با ذهن
اعتراف به ترس
ندانستنِ آینده
خودکشی!
شُکرگذاری در لحظه!
عدالت - عدالتِ لحظه
حسِ طرد شدگی
کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟
کونِ کار-۲-مقدارِ کار
رابطه چیست؟
کارِ پایین! کارِ بالا!
در مراقبه چه می‌کنم؟
انتخابِ شغل!
دوگانه‌‌ی بودن یا انجام دادن
کار امروز - ٢١ دسامبر ٢٠٢٣-کار در لحظه
نامه‌های یک اعدامی
هوش مصنوعی و یوگا
جوابِ تمام سوالات
هنوز زنده‌ام!
دربرگیرندۀ بدیهی!
مشاهده‌ی همه!
وصف یک یوگی
کار امروز -١٢ شهریور ١۴٠٢شمسی
پول کجاست؟
عدالت و حس قربانی!
ثروت و فراوانی
حال خوب و بد و ذهن!
پذیرش کامل لحظه با مولانا
فرمول اکهارت
داستان من و اکهارت
آزمایشگاه زندگی!
برایش عنوان نگذارم!
ماشین ذهن!
داستان سازی ذهن! هوش مصنوعی
آینده وجود ندارد!
نپذیرفتن لحظه!
ربا؛ وام؛نزول؛ کارمای آینده! بی توجهی به لحظه!
آدابِ خشم!
اولویتِ لحظه!
نجاتِ توجه!
تبریک بهار ١۴٠٢
خوابِ افکار و بیداری ِ معنوی
غرب یا شرق؟
یک فرصت دوباره!
بلیط یکطرفه!
ساختن خود
شِرک چیست؟
برای خانواده! - بخشش
واقعی چیست؟ پوچ کدام است؟
چگونه آیت‌الله؛ آدم کُش می‌شود!
زندگی؛ بازی هویت
بخشش، رهایی از گذشته!
زندگی در لحظه
پراکنده گویی و حضور حافظ
لحظه‌ی جهان‌شمول
توهم لحظه‌ی بعدی!
انتظار!
کفایت لحظه
نِشستنِ بودا
بازی توجه
معجزه‌ی صبح
عطشِ غذا، ارگاسم و اشیاء
روزهای مختلف! - وقتی زمان به ضرر توست
دیدن کلمات
گنج رنج - ٢
راز لحظه
آرامش درون
چقدر خودت هستی؟ جزیره بهشتی درون!
گنجِ رنج
چاره‌ی عجله
جایی بین خواستن و نخواستن
ابن الوقت یا امام زمان
ذهن شلوغ و مدیتیشن وقتی که او هست
با عجله به سوی قبرستان
بزرگترین فکت زندگی
اقتصاد70
بیزینسِ جهانی
فراوانی
نوشتن هایی برای روزمره
بیزینسِ امروز
علافیِ امروز- ساختن دنیا
کونِ کار-۲-مقدارِ کار
کارِ پایین! کارِ بالا!
برنامه ریزی ذهنی - اقتصادی
انتخابِ شغل!
هم هویت شدگی با کار!
دوگانه‌‌ی بودن یا انجام دادن
کار امروز - ٢١ دسامبر ٢٠٢٣-کار در لحظه
بقاء و معنویت
جریان افکار و بقاء
مصاحبه‌ی شغلی
کار امروز - ۴ دسامبر ٢٠٢٣
انتخاب کار!
پول کجاست؟
وقفِ خودِ زندگی!
مراقبه در ارگاسم!
تقدس ماده در معنویت!
اکولوژی یا اکونومی
ثروت و فراوانی
درهم نویسی روز!
اعتماد و بخشش
هزینه‌ها به نسبت درآمد با حق پس‌انداز!
معامله یا عشق؟
منشأ بردگی در زمین
پول؛شهرت؛ فراوانی!
کار؛ اقتصاد!
بابات چیکارست؟
ماکزیمم سود! با حافظ!
بفروشم یا نفروشم؟
خدمت تو چیست؟
مناجات صبحگاهی
ربا؛ وام؛نزول؛ کارمای آینده! بی توجهی به لحظه!
ایده‌ی بیزینس- تجربه‌ی اتصال به زمین
کدام فعالیت اقتصادی؟
چرا فعالیت نمی‌کنی!
عنوانِ نوشته
داستان پول؛ زمین و تورم! دروغ بزرگ اقتصاد مدرن!
دعوا بر سر زمین!
آیا تو شیء هستی؟
واحد پول
پول یا عرفان؟
ساختار داوطلبانه یا هیئتی
مالکیت!
تلاش و تکاپو
تسویه حساب‌های شخصی-١- حسابهای خانوادگی
شغل رویایی-٢
شغل رویایی-١
دوگانه‌ی بودن و انجام دادن
سفر بیزینسی با مناعت طبع مالی
فروش تجربه
اندازه‌ی کوزه؟
اضطراب کاری- ۴ آوریل ٢٠٢٢
اضطراب کاری ( شماره دو)
اضطراب دائمی کار
حفره‌های دورنی و مبادلات اقتصادی
از زمین چه می‌خواهم
مبادلات اقتصادی ٣
گرفتن و دادن
نجات خاک
تسلیت روز زن
مبادله هایی از جنس انرژی
مبادله‌ی انرژی و پول
پول
داستان پول
از سودای نان تا سودای عشق
اشتراک گذاری اطلاعات اقتصادی
بیزینس5
بیزینسِ جهانی
جدا شدن از هویت کار
فراوانی
سفر بیزینسی با مناعت طبع مالی
فروش تجربه
کار56
بیزینسِ جهانی
جدا شدن از هویت کار
اضطراب پیشرفت و عدم تصمیم گیری
فراوانی
مهمترین کار ۳
مهم ترین کار
بیزینسِ امروز
علافیِ امروز- ساختن دنیا
جستجو در خود
کار در ویپاسانا
کونِ کار - ٧ - کارِ دائم
کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟
کونِ کار -۵ - ذهنِ مشوش
کونِ کار -۴- ترس
کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟
کونِ کار-۲-مقدارِ کار
کونِ کار! -۱
کارِ پایین! کارِ بالا!
انتخابِ شغل!
هم هویت شدگی با کار!
دوگانه‌‌ی بودن یا انجام دادن
کار امروز - ٢١ دسامبر ٢٠٢٣-کار در لحظه
کار امروز - ١٩ دسامبر ٢٠٢٣- پذیرش تغییر مداوم
کار امروز-١٨ دسامبر ٢٠٢٣ - توجه به آگاهی
کار امروز - ١٧ دسامبر ٢٠٢٣ - توصیف عاشقانه‌ی عشق
مصاحبه‌ی شغلی
کار امروز - ۵ دسامبر ٢٠٢٣ -شک
کار امروز - ۴ دسامبر ٢٠٢٣
انتخاب کار!
کار امروز - ١۵ نوامبر ٢٠٢٣- یوگا
وصف یک یوگی
کار امروز -١٢ شهریور ١۴٠٢شمسی
مهمترین کارِ دنیا!
اکولوژی یا اکونومی
منشأ بردگی در زمین
کار؛ اقتصاد!
این هم کار امروز!
بابات چیکارست؟
ربا؛ وام؛نزول؛ کارمای آینده! بی توجهی به لحظه!
ایده‌ی بیزینس- تجربه‌ی اتصال به زمین
کدام فعالیت اقتصادی؟
چرا فعالیت نمی‌کنی!
ساختن خود
راه طبیعت، راه زندگی
ساختار داوطلبانه یا هیئتی
کار و ایگو -٢
ایگو و کار-١
دوگانه‌ی بودن و انجام دادن
تجربه‌ی عمیقتر = تاثیر بیشتر
عشق ها
شروع صبح-شروع زندگی-بدن
اندازه‌ی کوزه؟
اضطراب کاری- ۴ آوریل ٢٠٢٢
اضطراب کاری ( شماره دو)
امان از شک
اضطراب دائمی کار
ادبیات اسلامی45
خواسته‌ها
گناه چیست؟
جهانِ آخرت چیست؟
تذکرة الاولیاء مدرن
خدای روی زمین
خوشحال نیستم!
پذیرشِ کامل
خواستن و استغنا
برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!
وقایع ذهنی امروز-رابطه با خواننده ها و پذیرش
نوشتن یا بودن
آخوند نباش!
شهرت، غذای نفْس
گناهِ آینده
اصولِ دین
امامت
از قربانی به مسئول
معامله‌ی دنیا
معاد
توجه به خود، اتصال با خدا
خودکشی!
عدالت - عدالتِ لحظه
در مراقبه چه می‌کنم؟
شکایتی ندارم!
مناجات های شبانه
درست یا غلط - ٢ !
وادیِ سرسپردگی
یادِ انسانهای آگاه
فکر کردن
وصف یک یوگی
عدالت و حس قربانی!
نماز دائم!
ثروت و فراوانی
مسیر سرسپردگی در شیعه - محرم
باز تعریفِ پدر و مادر
هزینه‌ها به نسبت درآمد با حق پس‌انداز!
ضمیمه‌ی چک- پایان پروژه‌ی ۵ ساله
خدای زن یا مرد؟
نبوت!
آیینه‌ی غماز
ماه کامل رمضان
فرزند ناقص الخلقه-جوشن کبیر
موسیقی سلام فرمانده! - دلدادگی
شیطان پرست مُشرک!
ابن الوقت یا امام زمان
ایگویا نفس39
خواسته‌ها
روایت های ذهن برای زندگی
به مراقبه اعتقاد ندارم!
سرسپرده
فرمولِ حالِ بد
خواستن و استغنا
صدای سخن عشق
تمرینِ آدم جدید
مهم ترین کار
آخوند نباش!
شهرت، غذای نفْس
تو رسیده‌ای!
معاد
خودکشی!
کارما برای خودم و برای تارا!
هم هویت شدگی با کار!
یادِ انسانهای آگاه
مسابقه‌ی ایگوها!
تولد ۴۴ - کف افیون
تعهد چیست؟
درس‌های حفظی و یادگرفتنی
غرب یا شرق؟
دفاعیات متهم!
مبارزه‌ی ایگوها! کمک به دیگری!
دعوا بر سر زمین!
مرزبندی و هویت سازیِ ذهن!
آیا تو شیء هستی؟
کُشتی گیری با ایگوی معنوی!
زندگی؛ بازی هویت
مکالمات ذهن شماره ١ و ٢
ایگو و یوگا!
هویت! بدن! ذهن! خدا!
جمهوری اسلامی/طالبان/داعش کیست؟ چیست؟ کجاست؟
دعا در جمع دوستان
پیش جلسه باهمسر محترم!- ترس و ایگو
عبور از غم جمعی
ساختار داوطلبانه یا هیئتی
محکوم به زندگی
چطور زندگی کنیم؟
ذهن231
خواسته‌ها
معنویت ِ بدیهی
چارچوب های جامعه
روایت های ذهن برای زندگی
راهِ آگاهی
به مراقبه اعتقاد ندارم!
مدیریت انرژیها
آرمان عدالت
عشق چیست؟
نوشتن از نانوشتنی ۱
عجلۀ ذهن
مهمترین کار ۳
میراثِ من!
چسبیدن به دنیا
مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت
خواستن و استغنا
جاعنوانی
برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!
تمرینِ یوگای پراتیاهارا-کنترل ورودی ها
وقایع ذهنی امروز-رابطه با خواننده ها و پذیرش
مراقبۀ دائم
سرگرمی
خودت را دریاب!
تمرینِ آدم جدید
مهم ترین کار
تخلیهء ذهن
خلق کردن و ساختن دنیا
تعریفِ مراقبه
جدا شدن از ذهن
معجزۀ روشن بینی
مسئولیت اصلی
تمرین ِ بودن!
شهرت، غذای نفْس
ذهنِ گرسنه
ذهنِ پَرسه‌زن
داستانِ خلق
درباب ذهن و مراقبه
ساختن آینده با ذهن
معاد
کارما برای خودم و برای تارا!
ذهنِ مسأله ساز
کونِ کار -۵ - ذهنِ مشوش
کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟
کونِ کار-۲-مقدارِ کار
رابطه چیست؟
تراپیِ امروز
در مراقبه چه می‌کنم؟
داستانهای ذهن
فکر و احساس نه، پس چی؟
هم هویت شدگی باذهن
تفکر منطقی امروز - ٢٣ دسامبر ٢٠٢٣
کار امروز - ١٩ دسامبر ٢٠٢٣- پذیرش تغییر مداوم
کار امروز-١٨ دسامبر ٢٠٢٣ - توجه به آگاهی
کار امروز - ١٧ دسامبر ٢٠٢٣ - توصیف عاشقانه‌ی عشق
جریان افکار
نامه‌های یک اعدامی
درست یا غلط - ٢ !
هوش مصنوعی و یوگا
وسواسِ آینده
آرامشِ ذهن
جوابِ تمام سوالات
نحوه‌ی برخورد با اطرافیان!
دربرگیرندۀ بدیهی!
مشاهده‌ی همه!
فکر کردن
فقط باش
کار امروز -١٢ شهریور ١۴٠٢شمسی
مرکز جهان!
مراقبه در ارگاسم!
فیلم ببینیم یا نه!
درک عدم خشونت! درک عشق!
باز تعریفِ پدر و مادر
حال خوب و بد و ذهن!
نجات از ذهن!
برای تارا- جشن فارغ‌التحصیلی!
تاثیر بیرون روی درون!
فرمول اکهارت
داستان من و اکهارت
برای تارا! - بی حوصلگی ذهن!
اگر فلان بشود!
درس‌های حفظی و یادگرفتنی
برنامه‌ی آینده!
تبلیغ فیل صورتی!
بنشینم و صبر پیش گیرم
ماشین ذهن!
ذهنِ بلا تکلیف!
بیداری معنوی و خواب!
داستان سازی ذهن! هوش مصنوعی
افکار و احساساتِ واقعی
حضور و دیگر هیچ
تسلیم و رضا
خوابِ افکار و بیداری ِ معنوی
قورباغه‌های آب پز شهری!
من دروغگو هستم!
رفتن به تراپی!
ساختن دنیا!
برنامه ات چیست؟
ذهنِ مشکل ساز
مرزبندی و هویت سازیِ ذهن!
کُشتین مارو با این یوگا!
تمرین ذهنی یکساعته
اعتقاد به خدای ذهن!
اینا همه حَرفه!
کتابخانه ای به نام پدر!
پنج اصل تمرین درونی
می‌خواهم دنیا را تغییر دهم!
تنها راه؛ راه درون!
چهار ماه تنهایی؛ ازدواج کاغذی
اولین تجربه معنوی
هویت! بدن! ذهن! خدا!
ساماندهی ذهن ٢٢ اکتبر ٢٢
پراکنده گویی و حضور حافظ
چگونه آنچه واقعا می‌خواهیم را خلق کنیم؟
روزهای مختلف! - وقتی زمان به ضرر توست
تسویه حساب‌های شخصی-٣- دیدن تاریکی در دیگران
فضای مجازی
شهر ایده‌ی خوبی نبود
جواب نهاییِ ذهن
سینمای دائمی ذهن
درست یا غلط!
نهایت ذهن
مرزعشق کجاست
بهترین کار=کاری نکردن
پایان قضاوت
منبع اصلی
ذهن شلوغ و مدیتیشن وقتی که او هست
پایان ذهن
چرا ریش؟ طبیعت، هویت و زیبایی
اشتراکات رهبران دینی و خدای سرمایه‌داری
انرژی زنانه و مردانه- استمناء
با عجله به سوی قبرستان
مادی ، مذهبی یا معنوی
شادی کجاست
یگانگی یوگا
تولدی مهم در زندگی من
حسرت لذت اشک
پدر
مراقبه با کلمه‌ها
همه رهروییم
مبادله‌ی انرژی و پول
صفحه شیشه‌ای و یوگا
چراغ راه
زنگ خطری بر نوشتن
آبستن
اعتیاد به آغوش
گورو کیست؟
چرخه‌های‌ زندگی
چه باید کرد؟
فرار به نوشتن
روز آخرسفر
مهم چیست؟
قلم شیشه‌ای
برای تارا -١
معجزه‌ی سکوت
سفرایران
قلم دل
ویپاسانای دوم
کتابی که باید دور بیاندازید
بتِ خدا
انتظار ظهور
دیگران! بهشت یا جهنم؟
چرا از مدیتیشن فراری‌ام؟
موسیقی حرام است یا مباح
جایی برای رفتن
پانزده روز بعد از ویپاسانا یا آگاهی
ختنه
هفت روز پس از ویپاسانا یا آگاهی
پنج روز تا ویپاسانا یا آگاهی
شش روز تا ویپاسانا یا آگاهی
تولد-مرگ
پول
فیزیک، زمان، زندگی
اضطراب مرگ
لحظه
ناظر همیشگی
نماز طبیعت
بت ها روزى خواهد شكست
ذهن درمان ذهن نیست
نویسندگی
اگر پيامبرى زاده شود
رابطه ى يك طرفه
روزه ى ذهن
ترس از نماندن نماندنی ها
خودکشی ذهن
بسته بندی لحظه ها
اشتباه نوشته های ذهنی-احساسی
طرفداری از قوی یا همدردی با ضعیف
گپ هاى خودمانى ١و٢
اقیانوس حس ها
نوشتن روزانه
چسبندگی ذهن
زبان کنایه وار ذهن
ایده ی کلاب هاوس
باید ها و چارچوب ها
ورزش
شاهرخ
قرنِ مرگِ همه ی ما
توصیه به آتئیست ها
خودت را معرفی کن
مراقبه ی شخصی
شناخت دوگانگی ها و چندگانگی های شخصیتی
جلسه مکالمات درونی
شناخت جایی که در آن به دنیا آمدم و خودم
ذهن یا حس
انرژی حیات، انرژی توجه
توصیه به خودم و شما
دنیای مجازی
روش انجام موسیقی ورزش مدیتیشن (میوزیکیشن Musication )
حل مساله مرگ
هرکس ذهنش را پاک کند خوشبخت می شود
حس ها موتورزندگی
چه باید کرد؟
خواسته ها
دو جهان
افکار پراکنده من
احساس
دنیای ذهن
به چی فکر می کنی؟
وسواس
آزادی و صلح
networkbase سیستم عامل
زمزمه ها
برنامه های ذهنی من
سخنی با کامپیوترهای عزیز
کشتن
انسان و مولکول
فیلم نامه
نوشتن
ذهن
زن و مرد
انواع دوستان
روابط68
خواسته‌ها
فیلم یک ذهنِ زیبا
به مراقبه اعتقاد ندارم!
حل اختلافِ خانوادگی
عدالت نامه
نوشتن هایی برای روزمره
دنیاهای مجازی ما
شک به مسیر
سفسطه
وقایع ذهنی امروز-رابطه با خواننده ها و پذیرش
خودت را دریاب!
تمرینِ آدم جدید
آخوند نباش!
تعریفِ مراقبه
مسئولیت اصلی
شهرت، غذای نفْس
علافیِ امروز- ساختن دنیا
شکستِ روابط
از قربانی به مسئول
معامله‌ی دنیا
تو رسیده‌ای!
دریافت عشق!
رابطه چیست؟
خود تراپیِ امروز
تراپیِ امروز
کار امروز-١٨ دسامبر ٢٠٢٣ - توجه به آگاهی
سفری به ذهن
نحوه‌ی برخورد با اطرافیان!
ایران، خانواده‌ام
دیگران کیستند؟
کار امروز -١٢ شهریور ١۴٠٢شمسی
مرکز جهان!
رفتن و ماندن آدم‌ها
برای مسوولین تارا!
باز تعریفِ پدر و مادر
برای تارا- جشن فارغ‌التحصیلی!
اعتماد و بخشش
هزینه‌ها به نسبت درآمد با حق پس‌انداز!
سفر در شهر خود-شب دوم
اندازه‌ی آگاهی!
تبلیغات ممنوع!
نرّه خرِ سیبیلو!
تنهایی و روابط
خودارضایی!
قرارهای مجازی!
تعادل قدرت در رابطه!
الهامی برای حال یا آینده!
تسلیم و رضا
عبور از گذشته با انکار ممکن نیست!
گزارش دادگاه نوشتن نانوشتنی!
مهم‌ترین ارتباط!
کُشتین مارو با این یوگا!
زالو هستی؟ 😂-😮
برای خانواده! - بخشش
فرکانس ِ بودن؛ فرکانس زندگی
هنرِ نجنگیدن؛ هنرِ بودن!
اتیکت تلفن زدن
درد دل با قلم! و اکهارت
خشم نامه
دوست قدیمی و جدید
ترس از آینده
آی جامعه
کمک، توجه، مرکز جهان
من خودخواه هستم!
حریم خصوصی
مرزعشق کجاست
چشم نگاه صداقت
NATURE
شکرگزاری14
خواسته‌ها
شُکرِ موفقیتِ کامل
فراوانی
امامت
شُکرگذاری در لحظه!
شکایتی ندارم!
شُکرگزاری صبحگاهی
ایران، خانواده‌ام
شُکرِ شُکْر
شکرگزاری ساده‌ی امروز
نماز دائم!
ثروت و فراوانی
شکرگزاری ١١ فروردین ١۴٠٢
شکرگزاری های ٣ مهر ١۴٠١
وقایع142
خواسته‌ها
معنویت ِ بدیهی
چارچوب های جامعه
عکس های قاجاری
حسِ طردشدگی
کمک
به مراقبه اعتقاد ندارم!
عدالت نامۀ - ۲
عدالت نامه
شناخت انواع کارما
سفسطه
جاعنوانی
وقایع ذهنی امروز-رابطه با خواننده ها و پذیرش
مسئولیت اصلی
رای بدهم یا رای ندهم!
از قربانی به مسئول
کارما برای خودم و برای تارا!
هوش مصنوعی و یوگا
برای تارا - مهر ١۴٠٢
مشاهده‌ی همه!
نانِ مقدسِ عیسی
مادر، عشق ، مرگ
مرکز جهان!
بچه دار بشویم یا نه؟
رفتن و ماندن آدم‌ها
فیلم ببینیم یا نه!
اکولوژی یا اکونومی
درک عدم خشونت! درک عشق!
بیکاری پرواز! - ٢ - تولد دوباره و تناسخ
خداحافظ کانادا!
برای مسوولین تارا!
برای تارا و کودکان دیگر!
مسابقه‌ی ایگوها!
یکماه زندگی در حرکت-خوابیدن در ماشین
تولد ۴۴ - کف افیون
نجات از ذهن!
جلسه‌ی کامیونیتی- ۵ تیر ١۴٠٢
برای تارا- جشن فارغ‌التحصیلی!
ضمیمه‌ی چک- پایان پروژه‌ی ۵ ساله
تا اطلاع ثانوی معنویت تعطیل!
٩ روز تا آزادی
دوگانه‌ی نام زبان! Farsi یا Persian ؟
آیا تایید می‌کنی؟
کار روز ١٧ می ٢٠٢٣ - نوشتن نانوشتنی - مدیتیشن اشیاء
تبلیغ فیل صورتی!
شامل شوندگی خدا! آیا تو در ویژنِ من هستی؟
عکس‌العمل یا پاسخ؟
بفروشم یا نفروشم؟
خدمت تو چیست؟
ترس! خشم! بازی زندگی!
نرّه خرِ سیبیلو!
حلال کن!
الهامی برای حال یا آینده!
آدابِ خشم!
تسلیم و رضا
تبریک بهار ١۴٠٢
کارما، احساسات قدیمی، پیکره‌ی درد!
غرب یا شرق؟
الهه‌های زمین!
یک فرصت دوباره!
عبور از زمین بدون کارما!
بلیط یکطرفه!
مکالمات من و تارا!
عبور از گذشته با انکار ممکن نیست!
دفاعیات متهم!
برای فرهاد میثمی
من دروغگو هستم!
رفتن به تراپی!
تولد همه مبارک!
کدام یوگا؟
گُلی برای سعیده! 💐
غریبه ای در شهر!
سفری برای تصمیم گیری
مرزبندی و هویت سازیِ ذهن!
کُشتین مارو با این یوگا!
زالو هستی؟ 😂-😮
کتابخانه ای به نام پدر!
جوابیه‌ای برای خوانندگان ناشناس
اعدام صبحگاهی
هنرِ نجنگیدن؛ هنرِ بودن!
چگونه آیت‌الله؛ آدم کُش می‌شود!
آرزوی خوب!
خداوند رنگین کمان، خداوند سیل، خدای طوفان!
جمهوری اسلامی/طالبان/داعش کیست؟ چیست؟ کجاست؟
لجن پراکنی با لینک!
چرا مریض شدم؟
پیش جلسه با اکس محترم- ٨ نوامبر ٢٠٢٢ - تمرین یوگا
برای آزادی ...
عدالت و پذیرش
بی شرف یا با شرف؟ ریشه های مذهب
وقایع ایران در پاییز ١۴٠١
هویت ملی شیعه، زمین جدید اکهارت و حضورحافظ
هر ایرانی یک بسیجی! از دوگانگی به توحید!
اوج بی اخلاقیِ پلیس اخلاق
هویت شیعه و حل ایگوی قربانی
ادب از که آموختی؟
جنگ هفتاد و دو ملت
چرخه‌ی خشونت
من قربانی نیستم! ما قربانی نیستیم!
خشم نامه
دوست قدیمی و جدید
دخترِ تقریباً عریان!
خدا-...-تنهایی
آی جامعه
پرخوری و رفتن سایه
عشق های کوچک و عظیم
فرار نکن!
تمرین مرگ
کمپین حمایت از تمام حیوانات
تسویه حساب‌های شخصی-۴- دوستان عادل
پادکست رواق و اگزیستانسیالیسم
دیدار در سرزمین تنهایان!
سکس و شوهر
ایران دموکراتیک
مرگ میانه‌روی - داعش و طالبان خودمانیم
درون یا بیرون
شعار بیشعوری
برای لِنا
موسیقی سلام فرمانده! - دلدادگی
سلام فرمانده؛ من فدایی ام اگر بشود!
حریم خصوصی
فروش تجربه
خوب یا بد
ماجراهای ریش - فروردین ١۴٠١
سالهای بعد شاهرخ
بازیهای زن ها و مردها
شعر شاملو، سایه، صدای بچه‌ها در پارک
امان از شک
هزاروچهارصدویک
چهارشنبه‌سوری Celebration of Wednesday
شب و موسیقی
نجات خاک
من حق هستم
باز جنگ
تولدی مهم در زندگی من
بتِ خدا
جنگجویان طالبان و داعش ما
لطفن تکون بخورید !
حق الناس
بهار ١٣٩٦
ورزش
معنویت15
معنویت ِ بدیهی
نوشتن هایی برای روزمره
چسبیدن به دنیا
آخوند نباش!
امامت
معامله‌ی دنیا
توجه به خود، اتصال با خدا
کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟
بقاء و معنویت
فکر کردن
معنویت چیست؟
مسیر سرسپردگی در شیعه - محرم
ماه کامل رمضان
خانواده‌ی معنوی
پارادوکس بزرگ معنویت
من کیستم64
فیلم یک ذهنِ زیبا
جدا شدن از هویت کار
رابطهء من با دنیا
وصلهء ناجور
میراثِ من!
خودت را دریاب!
تمرینِ آدم جدید
رابطه چیست؟
هم هویت شدگی با کار!
دربرگیرندۀ بدیهی!
دیگران کیستند؟
هفت مهارت کلیدی!
معرفی نکننده!
بابات چیکارست؟
نرّه خرِ سیبیلو!
اعتماد به نفس
زالو هستی؟ 😂-😮
جوابیه‌ای برای خوانندگان ناشناس
زندگی؛ بازی هویت
ایگو و یوگا!
دعا در جمع دوستان
خدایی که شما باشی!
راه طبیعت، راه زندگی
بی شرف یا با شرف؟ ریشه های مذهب
چرا برای تغییر دنیا؛ خودم را تغییر می‌دهم؟
بدن، هویت؛ شکم!
دوست قدیمی و جدید
منِ دوست داشتنی
من کیستم؟ - ٢
بازگشت به شش تا بیست سالگی
شناسنامه‌ی باطل
منفی و غیر موفق
نویسنده؛ شاعر؛ هیچکدام
چطور زندگی کنیم؟
ریشوی فلسفی
ماجراهای ریش - فروردین ١۴٠١
معرفی خود
بازیهای زن ها و مردها
محافظت از توهم
نجات خاک
من حق هستم
تسلیت روز زن
هویت نویسنده
چرا ریش؟ طبیعت، هویت و زیبایی
باز جنگ
من کیستم؟
زنگ خطری بر نوشتن
گورو کیست؟
چه باید کرد؟
آه ای خدای ساکت
آغوش خورشید
٩ روز تا ویپاسانا یا آگاهی
پول
تو همان آگاهی هستی
زندگی یک نمایشنامه است
مثل یک آتیش
تو کی هستی؟
ترس از نماندن نماندنی ها
چه کار کنیم؟
زندگیِ ‌راحت
خودت را معرفی کن
ایرانی ها کاری بکنید
شناخت من از خودم
خدا127
چارچوب های جامعه
روایت های ذهن برای زندگی
حسِ طردشدگی
راهِ آگاهی
درباب تنهایی
خدای روی زمین
زنانگیِ خدا
میراثِ من!
چسبیدن به دنیا
خواستن و استغنا
سفسطه
خودت را دریاب!
تعریفِ مراقبه
مسئولیت اصلی
شهرت، غذای نفْس
گفتگو با خدا
از قربانی به مسئول
داستانِ خلق
معامله‌ی دنیا
توجه به خود، اتصال با خدا
اعتراف به ترس
ندانستنِ آینده
خودکشی!
حسِ طرد شدگی
راز خدا، راز مرگ، راز لحظه!
رابطه چیست؟
خود تراپیِ امروز
مناجات های شبانه
بهترین دوست!
هم هویت شدگی باذهن
جریان افکار
تفسیر شاعرانه‌ی E=MC2
آرامشِ ذهن
جوابِ تمام سوالات
دربرگیرندۀ بدیهی!
آزادی
یادِ انسانهای آگاه
نقطه‌ی بی‌نهایت
مشاهده‌ی همه!
فکر کردن
خدا کجاست؟
برای تارا و کودکان دیگر!
خدای زن یا مرد؟
مناجات صبحگاهی
ماه کامل رمضان
شِرک چیست؟
انتظار! زمان!
خدای تنها(یان)
مهم‌ترین ارتباط!
اعتقاد به خدای ذهن!
واقعی چیست؟ پوچ کدام است؟
تنها راه؛ راه درون!
زندگی؛ بازی هویت
واحد پول
خداوند رنگین کمان، خداوند سیل، خدای طوفان!
چهار ماه تنهایی؛ ازدواج کاغذی
هویت! بدن! ذهن! خدا!
دعا در جمع دوستان
خدایی که شما باشی!
خدا-...-تنهایی
توجه تنها دارایی تو
فرزند ناقص الخلقه-جوشن کبیر
درست یا غلط!
شیطان پرست مُشرک!
مرجع تقلید
مناجات
جایی بین خواستن و نخواستن
منبع اصلی
من حق هستم
اشتراکات رهبران دینی و خدای سرمایه‌داری
با عجله به سوی قبرستان
مادی ، مذهبی یا معنوی
شادی کجاست
سجده بر غیرخدا
پدر
من کیستم؟
اعتیاد به آغوش
آه ای خدای ساکت
آغوش خورشید
معجزه‌ی سکوت
بتِ خدا
دیگران! بهشت یا جهنم؟
جنگجویان طالبان و داعش ما
هفت روز تا ویپاسانا یا آگاهی
تو همان آگاهی هستی
ناظر همیشگی
زندگی یک نمایشنامه است
گفتگوی برابر برای صلح جهانی
خدا باماست ...
لطفن تکون بخورید !
سکوت نشانه ی چیست؟
خدای پارتی
نماز طبیعت
جهان من
آزادى در اتوبوس
لبخند زن
بت ها روزى خواهد شكست
پول و آینده
ارتباط يعنى
مفهوم خدا
شاهرخ
قرنِ مرگِ همه ی ما
توصیه به آتئیست ها
دين بهترين مخدر است
خودت را معرفی کن
آنچه بر سر ما آمده
شناخت دوگانگی ها و چندگانگی های شخصیتی
شناخت جایی که در آن به دنیا آمدم و خودم
اشتراک گذاری اطلاعات اقتصادی
داستان بودن
دنیای مجازی
هرکس ذهنش را پاک کند خوشبخت می شود
نگاه به گونه های زنده در طول زمان
خواسته ها
فرمول های طبیعت
دو جهان
رحمان و رحیم
هزار صفت ما و خدا
مستی
جهان من
افکار روزانه
احساس
بازی مافیا
دنیای ذهن
آزادی و صلح
آرزو
برنامه های ذهنی من
کودکی11
چارچوب های جامعه
اضطراب پیشرفت و عدم تصمیم گیری
رابطهء من با دنیا
وصلهء ناجور
مکالمات من و تارا
کارما برای خودم و برای تارا!
برای تارا و تمام کودکان- تحصیلات
بچه دار بشویم یا نه؟
تعلیمات دینی!
آی جامعه
نامه‌ای به رسول کوچک! - دودول
نوشتن118
چارچوب های جامعه
رنج و پذیرش
شُکرِ موفقیتِ کامل
کمک
خوشحال نیستم!
زنانگیِ خدا
نوشتن هایی برای روزمره
عشق لابلای کلمات
فرار از لحظه
میراثِ من!
مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت
سفسطه
جاعنوانی
برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!
شکستِ مراقبه و خواستن
وقایع ذهنی امروز-رابطه با خواننده ها و پذیرش
مراقبۀ دائم
سرگرمی
نوشتن یا بودن
تمرینِ آدم جدید
مهم ترین کار
برای او
آخوند نباش!
سکس، غیبت، سیاست
خلق کردن و ساختن دنیا
بیزینسِ امروز
تمرین ِ بودن!
شهرت، غذای نفْس
گفتگو با خدا
حرف زیاده!
تخلیه‌ی ذهن - تصمیم - لحظه - توجه