سرگرمی

 سرگرمی

***

چالش این روزهای من سرگرم نکردن خودم است! 


با شناخت بیشتر ذهن، فهمیده‌ام که ذهن به صورت مداوم نیاز به سرگرمی دارد. ذهن مدام می‌خواهد که درگیر باشد. بعضی‌ها تحمل نمی‌کنند و با سم و الکل و دود و مخدر سرکوبش می‌کنند. بعضی‌ها هم با فیلم و اینترنت و اینستاگرام و غیره مشغول اش می‌کنند. بعضی‌ها هم با غیبت و کار و سکس و اخبار و غیره! 

بعضی ها هم با خواندن و نوشتن! 


اما من اینجا نیستم تا ذهن شما را سرگرم کنم. این نوشته‌ها برای سرگرمی نیست. البته شاید کمی هم سرگرم بکند ولی در این نوشته‌ها از سرگرم نکردن ذهن می‌گویم. درست از خلاف آن. 

اینجا از سکوت می‌نویسم. 

برای درک زندگی باید بتوانیم ذهن را مشاهده کنیم. 

اگر ذهن را مدام سرگرم کنی از مشاهده باز می‌مانی. 


اینجا از سر رفتن حوصله می‌نویسم. 

اینجا می‌خواهم دست ذهن را برایتان رو کنم. 


خیلی ها از سکوت ذهن فراری اند. ترسناکترین جا برای کسی که تا بحال ذهن را مشاهده نکرده سکوت است. درست شبیه مرگ. درست شبیه مرگ خودش. کسی که در ذهن باشد، سکوتِ ذهن را شبیه مرگ می‌داند و از آن می‌ترسد. 


خبر بعدی، جمله‌ی بعدی، لحظه‌ی بعدی، تحریک بعدی و این تا مرگ ادامه دارد. 

پس من همینجا تمامش می‌کنم و به چالش خودم می‌پردازم. 

اگر بی صبری ذهن برای تحریک شدن را ببینی اولین قدم را رفته‌ای! 


***


اکهارت در این موضوع

https://youtu.be/lRXRnDYwePk?si=Nr8USab1UeKJXN-2

***

خلاصه ی متن تولید شده توسط هوش مصنوعینظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد