پست‌ها

نمایش پست‌ها از سپتامبر, ۲۰۰۷

چرخه های زندگی

همه ما تو زندگي بايد يک سري چرخه هاي تکراري رو طي کنيم اين چرخه ها شامل خوردن خوابيدن بيدار شدن شادي و غم وغيره ميشه اصلي ترين چرخه هم همون چرخه ي اصلي زندگي و مرگه حالا ما بايد اين چرخه ها رو کامل انجام بديم وبا لذت اونها رو طي کنيم