پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۰۹

آنچه بر سر ما آمده

زمان خواندن 7 دقیقه *** روی سخنم با جوونتر هاست. اگر رای شما رو نشمردند خیلی نگران نباشید. اگر بدونید که با ما چه کردند اونوقت می بینید که دزدیدن رای کار عادی ای هست. بزرگان قوم ما وقتی که دنیا به سمت رشد و تکنولوژی حرکت می کرد فکر کردند که یک آخوند اسلامی که عقایدش رو از 1400 سال پیش برداشته می تونه برای اونها زندگی خوبی به ارمغان بیاره. سی سال پیش مسابقه ی رشد اقتصادی در اقتصاد بازار شروع شده بود. بزرگان ما شروع به دویدن کردند اما متاسفانه در جهت معکوس.اونها سی سال پیش شرکت های بزرگ و موفق رو مصادره کردند و به دست چند تا جوون ریشو که هیچی نمی فهمیدند دادن. جنازه اون شرکتها که می تونست رفاه و ثروت رو به ارمغان بیاره هنوز توی لجن زار فساد دولتی سفره رانت دروغگوهاست. بزرگان قوم ما شرکت معضم نفتی انگلیس رو که دانش و تکنولوژی و دانشمندانش رو به اینجا آورده بود رو تهمت غارت زدند و اموالشو مصادره کردند. بعضی از مردم ما فکر کردند همین که یک نفر دم از خدا و کار خوب بزنه و ریش یک متری داشته باشه و آروم صحبت کنه میتونه کشور رو بدون کمک دانش و علم شرق و غرب مدیریت کنه.

شناخت دوگانگی ها و چندگانگی های شخصیتی

زمان خواندن 13 دقیقه *** چند وقتیه که به این نتیجه رسیدم که بیشتر مشکلات فکری و عملی ما توی زندگی ناشی از عدم یکپارچگی شخصیتی ماست. ما وقتی به دنیا میایم هیچ شخصیتی نداریم. درست مثل این که یک گوسفند شخصیتی برایش متصور نیست. حیوانهای یک گونه عموما رفتاری مشابه دارند و در نتیجه شخصیتی مشابه. اما آدمها شخصیت های مختلف دارند. ما به مرور که بزرگ می شویم میتوانیم برای دو راهی های زندگی تصمیم گیری کنیم و آن موقع ما در سر آن دو راهی ها باید از شخصیت های مختلف کمک بگیریم. در حدود بیست سال اول زندگی عمده ی شخصیت های مختلف ما شکل میگیره و ما از نظرات اون شخصیت های درونی خودمون برای تصمیم گیریهای زندگی استفاده می کنیم. معمولا این شخصیت ها ساخته اطرافیان و محیط و گاهی ساخته و پرداخته ذهن خودمون هستند. عموما وقتی که ما دچار تردید و ناراحتی و اضطراب میشیم که بین دوتا ازاین شخصیت ها تضاد پیش بیاد. در نوشته "جلسه مکالمات درونی" یک نمونه از مکالمات اون شخصیتها رو نوشتم. حالا هم سعی خواهم کرد که به شناخت تعداد بیشتری از این دوگانگی ها و چندگانگیهای شخصیتی در وجود خودم و اکثر