پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۰۸

دیکتاتوری - دانستن - سکوت

زمان خواندن 2 دقیقه *** پنجشنبه‏، 2008‏/05‏/22 در خبرها شنیدم که داشتن کامپیوترو اینترنت در کوبا آزاد شد باشنیدن این خبر پی بردم که چقدر یک دولت دیکتاتور می تونه زندگی آدمهای کشورش رو نابودکنه اونها رو از حقوق اولیه زندگی محروم کنه و چقدر ظلم کنه البته می دونم که بی عدالتی رو در دنیا باید به عنوان واقعیت پذیرفت اما نباید ساکت بود بعد از تماس تلفنی که با سرویس دهنده ی اینترنتم گرفتم جوابی گرفتم که فهمیدم ما هم حداقل توی این زمینه دست کمی از کوبا نداریم در ایران آدمهایی هستند که نمی خواند مردم به اطلاعات درست دسترسی داشته باشند اگر می بینید که هزاران نفر درگیر اعتیادند اگر می بینید که مردم شاد نیستند اگر همه جا بوی مرگ میاد اگر زندگی سخت شده اگر ما مجبوریم خاطرات و خانوادمون رو ترک کنیم و سختی های مهاجرت و تبعید رو بکشیم یک علت خیلی واضح داره حکومت دیکتاتوری و این حکومت همه رو با اسلحه تهدید می کنه حتی ممکنه من رو که دارم این ها رو می نویسم رو تهدید کنه این حکومت به چیزی جز قدرت خودش فکر نمی کنه قدرت سیاسی، اقتصادی و بمب حتی به قیمت کشته شدن هزاران انسان حتی به قیمت از بین رفتن همه