پست‌ها

نمایش پست‌ها از اکتبر, ۲۰۲۰

لینک شعرهای خیام

زمان خواندن 0 دقیقه *** این لینک شعرهای خیامه  لینکش اینجا باشه خوبه از نوشته های من اگر خسته شدید برید خیام بخونید http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=poem&id=1860 http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=poem&id=1861