پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۲۳

تعلیمات دینی!

زمان خواندن 3 دقیقه ***  تعلیمات دینی! *** بدون شک درس مورد علاقه‌ی من این بود. تعلیمات دینی! ترکیبی از فلسفه و خودشناسی. اما مثل تمام موارد دیگر در جامعه آدم‌ها را به سمت نادرستی هدایت می‌کند. معمولاً مدرسه و جامعه تصویر معوجی از زندگی برایت می‌سازد. مقداری ژن از پدر و مادر می‌گیری و مقادیر زیادی خزعبلات از جامعه!  در همان پنج شش سالگی توجه من معطوف به ذهنم شد. داشتم تمرین می‌کردم که چطور می‌توانم ذهن را متوقف کنم. کنترل کنم. و از این ابزار به درستی استفاده کنم.  اما به زودی در شلوغی شهر و مدرسه فراموش شد. من هم مثل بقیه در مسیر تعیین شده افتادم.  هدفم ابراز تأسف و قربانی بودن نیست. بلکه توصیف مسیری است که اکثر ماها طی می‌کنیم. از کودکی وارد چرخ گوشت جامعه می‌شویم. تا زمانی که آگاه نشویم در همان بازی هستیم.  یادم هست چند رشته داشتیم. ریاضی و تجربی و انسانی و هنر!  گزینه ها برای شاگرد زرنگ ها فقط ریاضی بود برای مهندس شدن؛ و تجربی بود برای دکتر شدن!  رشته‌های انسانی و هنر اصلاً گزینه هایی نبود که به آن‌ها فکر کنیم.  مهمترین چیز در مدرسه نمره بود! مقایسه بود. برتری جوییِ نسبی بود!

هایلایت اینستاگرام؛ سفر معنوی هندوستان

تصویر
زمان خواندن 33 دقیقه *** هایلایت اینستاگرام؛ سفر معنوی هندوستان ***  سفر معنوی هندوستان - ١ از ۴٠ با یکی از دوستان قرار شد هایلایت هایی برای اینستاگرام تولید کنیم. قرار شد؛ موضوع سفر هندوستان باشد! حدود یک سال پیش سفری را شروع کردم.  این سفر نه ابتدای راه بود و نه انتهای راه.  سفری معنوی به هندوستان.  این سفر هم مثل سفر زندگی قسمتی از راه من بود به سوی خودم.  شاید شما هم در این مسیر با من و همه‌ی رهروان راه درون همراه شوید! شرح کل داستان در این صفحه زیر قابل دسترسی هست. http://www.unwritable.net/2022/06/blog-post_72.html  سفر معنوی هندوستان - ۲ از ۴٠- سفر به درون یا بیرون! تا جایی که یادم می‌آید همیشه شروع سفر رفتن برایم سخت بوده! حتی وقتی خواستم مهاجرت کنم. خیلی سخت بود. یک نوع اینرسی برای شروع سفر همیشه داشته‌ام.   الان هم همینطور است. وقتی سفر می‌روی انگار سفر زندگی و مرگ برایت ملموس تر می‌شود. در مورد حافظ خوانده بودم که خیلی سفر نرفته بود! فقط یک بار آن هم از میانه‌ی راه بازگشته بود. به همان شیراز!  اما حافظ قبل از آن حتماً به سفرهای دور و دراز و عجیبی رفته بود! سفر به درون