کلمه بازی - شیرین

کلمه بازی - شیرین

***

نتیجه گیری های ذهن ناقص! 


شیرین یعنی شیر-ین یعنی مثل شیر! پس نتیجه میگیریم

اون قدیما هیچ چیزِ شیرینی نبوده!

چرا؟


اول کلمه‌ی شیرین هنوز اختراع نشده بود! 

وقتی شیر می‌خوردند نمی‌تونستن بگن چه شیرین! 

بعد که این کلمه اختراع شد به هر چیز شیرینی می‌گفتند به به چقدر مثل شیر! 

چه شیرین! 

مثلا به زردآلو می‌گفتند چقدر مثل شیر!

به انگور می‌گفتن چقدر مثل شیر! 

اما به شیر نمی‌گفتند چقدر زردآلویین! یا چقدر انگورین! 

پس نتیجه می‌گیریم اون قدیما شیر خیلی شیرین بوده! 

اولین چیز شیرینی که دیدن گفتن چه شیرین! 

نتیجه‌ی دیگری که می‌گیریم اینه که شیراشون شیرین تر از زردآلواشون و انگوراشون بوده! 


یعنی هیچ چیزِ شیرینی نبوده!

چه شیرین! نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!