پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۰۸

انرژی روحی

زمان خواندن 2 دقیقه *** این نوشته‌های قدیمی سطح آگاهی من در گذشته را نشان میدهد! لزوماً این ها با آگاهی الان من مورد تایید شاید نباشد. اما نوعی ثبت تاریخی از آگاهی گذشته من اینجاست! شنبه‏، 2008‏/05‏/24 عواملی که باعث می شود تلاش نکنیم و دست به هیچ کاری نزنیم و مدام به تعویق بیندازیم عدم داشتن انرژی بدنی  راه حل: ورزش کردن عدم داشتن انرژی روحی یک  عدم ایمان به این که تلاش نتیجه ی بهتری می دهد، نا امیدی نسبت به نتیجه و توجیه جذاب نبودن نتیجه  راه حل:پررنگ کردن و تاکید و تصور کردن مثبت نتیجه دو  تنبلی راه حل: تشرزدن و نهیب زدن و سوزن زدن به خود سه عدم ایمان به اولویت داشتن کار مورد نظر، ترس از انجام کار اشتباه  راه حل: در صورت دانستن اولویت اول قورباغه ی درشت تر را باید قورت داد، مراجعه به عقل برای تعیین اولویت تا حس، انجام کار با اولویت پایین تر در صورت شروع کردن آن کار چهار  ترس از مواجه شدن با مشکلات و سختی کار و استرس  راه حل: حرکت سریعتر و رفتن به داخل مشکلات پنج  کمال طلبی و ترس از بی کیفیت انجام شدن کار و وسواس زیاد در کار، افراط در برنامه ریزی و وسو

تکامل پوچ نیست

زمان خواندن 0 دقیقه *** چهار شنبه‏، 2008‏/06‏/11 ما تلاش می کنیم که پول در بیاوریم که غذا بخوریم که قوی بشویم که سکس کنیم که تولید مثل کنیم و به عنوان جایزه لذت می بریم ما عاشق می شویم که دوست داشته باشیم که متعهد باشیم که ازدواج کنیم که تولید مثل کنیم و به عنوان جایزه لذت می بریم و ما تولید مثل می کنیم که زندگی ادامه داشته باشد زندگی ادامه دارد برای اینکه تکامل پیدا کند پس زندگی پوچ نیست