تکامل پوچ نیست

چهار شنبه‏، 2008‏/06‏/11

ما تلاش می کنیم که پول در بیاوریم که غذا بخوریم که قوی بشویم که سکس کنیم که تولید مثل کنیم و به عنوان جایزه لذت می بریم
ما عاشق می شویم که دوست داشته باشیم که متعهد باشیم که ازدواج کنیم که تولید مثل کنیم و به عنوان جایزه لذت می بریم

و ما تولید مثل می کنیم که زندگی ادامه داشته باشد
زندگی ادامه دارد برای اینکه تکامل پیدا کند
پس زندگی پوچ نیست

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

تنهایی و آرامش جاده