یه چیزی واسه افتخار کردن

بالا خره یه چیزی واسه افتخار کردن به ایران پیدا کردم
ایران جزو معدود کشورهاییه که نه مستعمره بوده نه استعمارگر
جزیاعتش رو تو
wikipedia
توی مقاله ی
بخونید
نقشه هاش هم خیلی جالبه
این هم بخونید جالبه

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده