شکستن بتِ تأهل یا تجرد

 شکستن بتِ تأهل یا تجرد

***

در چند روز آینده بیش از پیش شاهد شکسته شدن این بت خواهم بود. بت چیست؟ بت یک هویت ثابتی است که ما به خودمان می‌گیریم. مثلاً هویت متاهل یا مجرد! 

مدت طولانی ای بود که این هویت را با خودم حمل می‌کردم. هویت متاهل و مرد خانواده! تمام هویت های پوچ؛ روزی از بین می‌روند! این هم یکی از آنها ست که در حال نابودی است! نابودی هر هویتی هم امری مبارک است. فقط باید حواسم باشد در دام هویت دیگر نیافتم! هویت تجرد! آن یکی هم درست مثل همین یکی خطرناک است. 

قبلاً من خودم را با تأهل تعریف می‌کردم. حالا این تعریف متزلزل شده. تعریف جدیدی هم جایگزین نمی‌کنم! بدون تعریف جدید! 

شاید برایتان سوال باشد که خوب حالا چه هستی! می‌گویم هیچ! یک سکوت اگر بتوانم! اگر هم نتوانم بالاخره یکی درمیان شاید هم رندم فرمها را پر کنم. 

مثلاً اگر کسی بپرسد متأهلی یا مجرد چه می‌گویم؟ اگر وقت داشته باشم می‌پرسم تعریف شما از متاهل یا مجرد چیست؟ اگر منظورتان روی کاغذ است؛ روی کاغذ متاهلم! اما در واقعیت کمی پیچیده‌تر است. در واقعیت نه متاهلم نه مجرد! 

خیلی ها را می‌شناسم که این تعریف یا هویت را با خودشان حمل می‌کنند! از چند روز آینده من این تعریف را کنار می‌گذارم! و این یک قدم بزرگ به جلو است. من دیگر نه متاهلم نه مجرد! دیگر خودم را با یک قرارداد اجتماعی یا در قالب یک رابطه‌ی خاص تعریف نمی‌کنم! اگر خیلی اصرار کنند می‌گویم ۵٠-۵٠ است! 

طالبان را یادتان هست که مجسمه‌های بودا را منفجر می‌کردند؟ به جای منفجر کردن مجسمه‌های سنگی باید مجسمه‌های ذهنی ای که ساخته‌اند را منفجر کنند. مجسمه‌ی مسلمان! مجسمه‌ی ایدیولوژی! مجسمه‌ی تاهل و تجرد! حتی مجسمه‌ی ذهنیِ خدا! 

خیلی باید حواسم باشد که تعریف جدیدی جایگزین نکنم! مثلا متاهلِ مظلومِ همسر گریخته! این هم تعریف خوبی نیست! یا مجرد جویای تاهل! این هم جالب نیست! 

قبلا در تعریف خودم از تاهل استفاده می‌کردم! وقتی می‌خواستم خودم را معرفی کنم می‌گفتم یک مرد فمیلی گایِ فلان و بهمان! حالا نه! 

نابودی هر هویت کاذبی عالی است! درست مثل شکستن بت ها باید آن را جشن گرفت! 

این دفعه وقتی کسی می‌خواهد من را در ذهن اش دسته‌بندی کند نمی‌تواند! می‌گوید متاهلی یا مجرد! می‌گویم ممممممم هیچکدام! 

یک قدم به هیچ شدن نزدیک شدم. هیچی که سرنوشت قطعی همه‌ی ماست. هیچی که تمام شما خواننده‌ها ۵٠ تا ١٠٠ سال دیگر قطعاً به آن خواهید رسید! 

هیچ شدن راه همه چیز شدن است. صفر خیلی به بینهایت نزدیک است! صفر و بینهایت همسایه‌اند! بقیه‌ی اعداد حسابشان جداست. صفر می‌تواند هر عددی را تبدیل به بینهایت کند. بینهایتی که با صفر تعریف می‌شود. تا صفر نشوی بینهایت نمی‌شوی. 

تا زمانی که درگیر تعریف ها و هویت های کاذب باشی محدود می‌مانی. رشد نمیکنی! 

تا چند روز دیگر شاهد شکسته شدن این بت خواهم بود. این را به فال نیک می‌گیرم. حواسم هست هویت جدیدی نسازم! بی هویتی هم به طرز مرموزانه‌ای می‌تواند با بازی ذهن دوباره برایم هویت بسازد! ذهن خیلی زیرک است! نیاز به مشاهده‌ی مداوم دارد. 

یادتان یاشد! من نه متاهلم نه مجرد! 

من در تعریف های دوگانه‌ی شما جایی ندارم! 

یک چیز دیگر هستم! 

یک نانوشتنی! 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

میراثِ من!

خواستن و استغنا

معنیِ زندگی

جاعنوانی

مهمترین کار ۳

پذیرشِ کامل

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد