عطشِ غذا، ارگاسم و اشیاء

زمان خواندن 2 دقیقه ***

 عطشِ غذا، ارگاسم و اشیاء

***

بدن به صورت کاملا طبیعی و غریضی غذا می‌خواهد. همینطور ارگاسم. ذهن هم خواستار مالک شدن اشیاست. اینها چیزهایی است که به صورت چرخه‌هایی درگیرمان می‌کند. درست مثل چرخیدن زمین به دور خودش. چرخه‌هایی از گرسنگی و سیری و نیاز و تخلیه‌ی جنسی و خواستن و بدست آوردن اشیاء هست. این چرخه‌های مرموز تقریباً موتور محرک ما موجودات است. موتور محرک آدمها روی زمین. 

برای شناخت و تحلیل این چرخه‌ها نیاز به تمرین و مشاهده داریم. کند کردن پروسه‌های چرخه؛ را حل است. هرگونه مخالفت یا سعی در سرکوب کار را بدتر می‌کند. ذهن به سرعت درگیر می‌شود. در حالی‌که اگر بگذاریم چرخه‌های غذا و ارگاسم در بدن به صورت طبیعی اتفاق بیافتد و ما فقط شاهد باشیم بالاخره روزی از چرخه در می‌آییم. من هنوز از این چرخه‌ها بیرون نیامدم. یعنی سوار و یا درگیر این چرخه‌ها هستم. در سفر زمین با این چرخه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنم. 

اکثر آنها چیزی در آینده را نوید می‌دهد. معمولاً جسم، ذهن را هم درگیر می‌کند و در موارد جسمی مثل غذا یا ارگاسم؛ ذهن به سرعت درگیر می‌شود. وقتی ذهن و فکر درگیر بشود به صورت عادتهایی خودش را نشان می‌دهد. حس ها و فکر های خاصی با آنها همراه می‌شود. مثلا این فکر که بعد از ارگاسم به آرامش می‌رسم. یا با بدست آوردن غذا یا بدست آوردن بدن دیگری به آرامش می‌رسم. اما معمولاً تمام این وعده‌ها پوچ است. تمام وعده‌های ذهن در آینده پوچ است. چه وعده‌های مثبت و‌چه وعده‌های منفی. مثل ترس. 

اما راه حل چیست! 

پذیرش! یعنی اصلا مساله‌ای وجود ندارد. 

ما مدتی همراه بدن هستیم. 

هیچ بدی یا خوبی در کار نیست. 

هر کدام از این چرخه‌ها فرصتی است برای افزایش آگاهی درونی. 

یک نوع پذیرش اگزیستانسیال!

و نهایتاً

آرام کردن!

تمرین!

مشاهده!

چشیدن آرام تمام لذتهای بدن!

و تکرار و تکرار! 

همین!


موسیقی زمینه

https://music.youtube.com/watch?v=RdVK8nIub0E&feature=share

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین