شرح و تفسیر فارسی کتاب صوتی اکهارت تُله به نام یک زمین جدید A New Earth by Eckhart Tolle

زمان خواندن 1 دقیقه ***


 بازخوانی و شرح و تفسیر فارسی کتاب صوتی اکهارت تُله به نام یک زمین جدید؛

:لینک ویدیو های یوتیوب
 فصل اول-قسمت ۱-یادآوری

https://youtu.be/Pfz_z1FtBIs
 فصل اول-قسمت ۲-هدف کتاب


 https://youtu.be/BlmPPfVkCUs
فصل اول-قسمت ۵-معنویت و مذهب


https://youtu.be/ZIM5N7E5BDw
فصل اول-قسمت ۶- فوریت تحول بشر


https://youtu.be/B-Qv5PMwDgE
فصل دوم- قسمت۱۳-توهم مالکیت

https://youtu.be/wXC5aNIAahEPersian commentary for the audio book “A New Earth” by Eckhart Tolle , 

by Rasool Shahrad


لینک کتاب صوتی اکهارت

A New Earth by Eckhart Tolle, narrated by Eckhart Tolle on Audible.

در دست اقدام :


بازخوانی و شرح و تفسیر فارسی کتاب صوتی اکهارت تُله به نام یک زمین جدید؛

فصل اول-قسمت ۳-ناکارآمدی ذاتی بشر

فصل اول-قسمت ۴-ظهور آگاهی جدید

فصل اول-قسمت ۶- فوریت تحول بشر

فصل اول-قسمت ۷-

فصل دوم- قسمت ۸-خود کاذب

فصل دوم- قسمت۱۱-هم هویت شدگی با اشیاء

فصل دوم- قسمت۱۲-

فصل دوم- قسمت۱۳-توهم مالکیت


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین