دوگانه‌ی نام زبان! Farsi یا Persian ؟

 دوگانه‌ی نام زبان! Farsi یا Persian ؟

***

دوستی مهمان من بود که اتفاقا فالوئر زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی دارد. به دخترم که فارسی و انگلیسی را مسلط است گفت 

?Can you say something in Farsiمن هم که الان یک نام کردن زبان فارسی شده هدف و ماموریت زندگی ام از او پرسیدم

When I speak in English with you; Do you speak French or Francese? Which one

کمی مکث کرد! چون باهوش است فهمید اما می‌خواست جواب ندهد! خلاصه بعد از کلی کلنجار گفت

Both! Both are correct! 


بعد گفتم باشه قبول! هر دو یکی هستند! حالا این سوال رو جواب بده!


I am your Brother or I am your Baradar


کم کم داشت متوجه میشد که ناگهان گفت نه Farsi نام زبان است ولی Persian نام نژاد است! 

قبلاً هم این استدلال را شنیده بودم! پس به او گفتم

You can be English and speak English

You can be French and Speak French

You can be Portuguese and speak Portuguese

و قس علی هذا! 

بعد به او گفتم می‌دانی Farsi از کی زبان شد؟ چند صد سال نام نژاد و زبان ما در زبان انگلیسیPersian بود 

در دوران استعمار انگلستان که آنها سعی کردند زبان های دیگر را در هندوستان و افغانستان و پاکستان و تاجیکستان جایگزین زبان فارسی کنند. در تمام تاریخ نام زبان ما به انگلیسی میشد Persian تا اینکه مهاجران محترمی که اصلاً انگلیسی بلد نبودند شروع به مهاجرت کردند! وقتی افسر از آنها انگلیسی چیزی می‌پرسید هیچ نمی‌فهمیدند و فقط می‌گفتند فارسی! فارسی! افسر هم نوشت Farsi! آدم های ساده‌ی خارجی هم فکر کردند این زبان یک قبیله‌ای جدید است ! Farsi! 

تحصیلکرده ها و زبان شناس هایشان هم دیگر شاید نه زورشان نمیرسید هم از اینکه این زبان چند نامه شود ناراضی بودند! 

Farsi English Dari Tajiki etc

خلاصه مشکلات زبان فارسی یکی و دوتا نیست و یکی اش همین به هم ریختن راست نویس و چپ نویس حتی در نرم‌افزار شرکت بزرگی مثل گوگل است


 معرفی گروه احیای زبان فارسی

https://www.unwritable.net/2022/06/blog-post_62.html


خلاصه دوست ما آخر سر قبول نکرد من هم چون قبلاً کسانی بودند که با وجود تمام شواهد قبول نمی‌کردند گفتم باشه! ولی از اینکه جو مهمانی کمی سنگین شده هم زیاد خوشحال نبودم! 

گفتم کاش به شوخی و خنده تمامش می‌کردم! 


خلاصه اینکه

دوگانه‌ها وجود دارند! خوب و بد! درست و غلط! 

هر کسی به دیدگاه ذهنی خودش می‌چسبد! 

من هم دیگر تصمیم گرفتم به درست و غلط ذهنی خودم نچسبم!

از همه گذشته نهایتاً این یک دیدگاه ذهنی است! چه درست و چه غلط! 

کار اشتباهِ اصلی؛ چسبیدن به یک دیدگاه ذهنی است!

مثل چسبیدن به یک ایدئولوژی یا مذهب! 

نهایتاً خود را بالاتر دانستن و فجایعی که به بار می‌آورد! 


من هم دیگر ماموریت خودم را کنار می‌گذارم و وقتی کسی میگوید  

I speak Farsi 

یاد تمام دوگانه‌ها می‌افتم و تمام آدم‌هایی که به یک طرف می‌چسبند از جمله خودم! 


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد