اعتماد

 اعتماد

***

در این مسیر به تدریج معانی را از نو درک می‌کنی. تمام مفاهیم در یک نقطه همگرا می‌شوند. یک نقطه‌ی نانوشتنی. 

مثلاً مفهوم اعتماد. 

اگر به آن مفهوم نانوشتنی اعتماد نکنی به هیچکس نمی‌توانی اعتماد کنی. 

اگر

 به جهان

به خدا

به کائنات

به طبیعت

به زندگی

به هر چه که در کلمه نمی گنجد

اگر به او اعتماد نکنی به هیچکس اعتماد نخواهی داشت. 


اگر به او اعتماد نکنی به خودت هم اعتماد نخواهی کرد. 

تو همیشه موجودی تنها و متوهم باقی خواهی ماند. 


به روح هوشمند جهان اعتماد کن!

به همه اعتماد کن!

به معجزه اعتماد کن!

به لحظه اعتماد کن!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟