عشق و خاطره

این که میگن ازدل برود هر آنکه از دیده برفت
فکر کنم راسته
این عشق های طولانی بیشتر عادته تا عشق و کسایی که عادت نمی کنن
به راحتی عشقشون از بین میره
البته عشق میتونه یه خاطره باشه
یک خاطره ی قدیمی خوب
البته این خاطره رو اگه اسمشو بذاریم عشق هیچوقت از بین نمیره
چون خاطره از بین نمیره

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا