انواع دوستان

من دو دسته دوست دارم : اونهایی که باهاشون که هستم لذت می برم و منظم ها
با دسته ی اول نمیشه قول و قرار گذاشت و با دسته ی دوم نمیشه از زندگی لذت برد
بیشتر شریفی ها دسته ی دوم هستند. همیشه ذهن هاشون بر حسشون غالبه و بیشتر به فکر آینده هستند تا حال
اما خوب هر کی یه جوریه و نباید قضاوت کرد

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

تنهایی و آرامش جاده