انسان و مولکول

این فکر یک کمی شاید تند باشه
اما واقعیت همیشه او ن جوری که ما میخوایم نیست
این که ما آدم ها یک کمپلکس شیمیایی هستیم
تمام اتفاقات زندگی ما نتیجه ی این واکنش هاست
یک سری از این واکنش ها توی مغز ذهن ما رو تشکیل میده
با مردن هم این زنجیره ی واکنش های شیمیایی متوقف میشه
و مواد اولیه این واکنش ها بر می گرده به طبیعت
دقیقا همون اتفاقی که توی یک مولکول یا ویروس یا باکتری میفته
در اثر تکامل شده یه موجودی مثل ما با یه ذهن پیچیده

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا