هدف!

My final goal for my job is entrepreneurship, means that work as I plan!
هدف نهایی من از این وبلاگ اینه که یک سری آم های همفکر
پیدا کنم
قبلا در مورد اهداف کاریم گفته بودم که
برنامه بلند مدت من اینه که با یک سری از دوستای همفکر یک کاری راه بندازیم
که هم توش پول در بیاریم هم بتونیم از تواناییهای خودمون استفاده کنیم
نمیدونم چقدر به این هدف خواهم رسید اما این قدم اوله

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده