آدم ها و فلسفه ها

به نظر من هر آدمی تو یک مرحله از تجربیات و جهان بینی هست و برای همین نمیشه یک نسخه واحد به همه داد
هر کسی باید خودش مراحل خودش رو واسه ی عشق جهان بینی و … بگذرونه
تمام این فلسفه ها کاملا شخصی. هر کسی تو زندگیش با یکی از اونها حال می کنه
کلا چسبیدن به هر نظر و عقیده ای به نظر من احمقانه است

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا