بهار ١٣٩٦

 چندروزى مانده به بهار ١٣٩٦

در شهر ما باران بهارى آمد

پرنده ها صبحگاهان جشن مى گيرند

و درختان در حال بيدارشدن براى گل افشانى هستند


دوست عزيز!

ديدن بهارى ديگر فرصت بزرگيست 

و دوست بودن با شما، سعادتى است بزرگتر

به شكرانه ى اين غنيمت؛

اميدوارم دلت بهارى، 

روزهايت پراز جشن 

و زندگانيت سرشاز از گل افشانى باد. 

رسول شهراد بجستانى


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا