بهار ١٣٩٦

زمان خواندن 0 دقیقه ***

 چندروزى مانده به بهار ١٣٩٦

در شهر ما باران بهارى آمد

پرنده ها صبحگاهان جشن مى گيرند

و درختان در حال بيدارشدن براى گل افشانى هستند


دوست عزيز!

ديدن بهارى ديگر فرصت بزرگيست 

و دوست بودن با شما، سعادتى است بزرگتر

به شكرانه ى اين غنيمت؛

اميدوارم دلت بهارى، 

روزهايت پراز جشن 

و زندگانيت سرشاز از گل افشانى باد. 

رسول شهراد بجستانى


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا