جرعه هاى تلخ فلسفه

زمان خواندن 0 دقیقه ***

 شراب نمى نوشم !

چون خيلى تلخ است. 

اما معتاد به نوشيدن مشروبى تلخ ترم !


"جرعه هاى تلخ فلسفه"


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

میراثِ من!

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا