سکس، مرگ و ترس

 سکس، مرگ و ترس


١-جذابيت جنسى مقدمه ى تولّد فيزيكى است!

٢-مرگ، ترس، غذاخوردن و علاقه ى كودك به پستان مادر از يك ريشه اند

٣-تولد عكس مرگ است!

٤-ترس از مرگ، خود مرگ است

٥مرگ و ترس توهمند


و من نمى دانم!

پس هستم

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید