نویسندگی

زمان خواندن 0 دقیقه ***

 یک نویسنده به جای تمام خوانندگانش 

فکر می کند

به جای همه می نشیند

و همه را درک می کند

نیاز خواننده ها را می داند

کمی از یک بازیگر ندارد

یک نویسنده خالق بازیگر هایش است

او اولین بار آنها را در ذهنش بازی کرده است

یک نویسنده معمار هم هست

چون باید صحنه ها را هم در ذهنش ساخته باشد

یک سخنران هم هست

چون تمام دیالوگ ها را از قبل باید گفته باشد

یک نویسنده خالق دنیایی است که وجود دارد

او خودش هم در آن دنیا زندگی می کند

و هر بار که خوانده می شود

دوباره دنیایش را توسط دیگران می سازد

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت