زبان کنایه وار ذهن

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 زبان کنایه وار ذهن


تقریبا هر وقت که در خواب نیاز رفتن به دستشویی پیدا می کنم خواب دستشویی می بینم گاهی در خانه ی قدیم و در شرایط مختلف گاهی در طبیعت و مسافرت و غیره

این یعنی مغز من با من به صورت غیر مستقیم ارتباط میگیرد به جای این که مستقیم بگوید بیدار شو برو دستشویی !

یعنی نیاز و فرمان به قسمت خود آگاه نمی رسد 

در نا خود آگاه می ماند و شرایطی را ایجاد می کند که آن حس را داشته باشم


این را میتوان به تمام خوابها تعمیم داد

یعنی وقتی در دنیای واقعی حسی دارید که پاسخ داده نشده

مغزتان در خواب شرایطی ایجاد  می کند که آن حس را تجربه کنید

شکل ظاهری آن شرایط مهم نیست و می تواند کاملا نا مربوط باشد در واقع به عنوان مصالح ساختمانی برای ساختن فضای خانه است

مغز از صحنه ها و شکل ها و موضوعات مختلف به عنوان مصالحی برای ایجاد شرایطی استفاده می کند که آن حس را در شما ایجاد کند


پس بار دیگر که خوابی دیدید به جای توجه به اشکال و موضوعات خواب به حستان و نیازتان در خواب توجه کنید

صبح که خواب خود را مرور کردید خواهید دانست که کدام حس ریشه در واقعیت زندگی شما دارد


به عبارت دیگر حس های ما در خواب رشته ای است که خواب رو رویا را به واقعیت وصل می کند نه ا َشکال و موضوعات 

و این درست عکس کتابهای تعببر خوابی است که هیچ جنبه ی علمی ندارد و به موضوعات خواب می پردازد

مشابه این نظر در سایت زیر هم تایید شده است.

http://www.why-we-dream.com


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

پذیرشِ کامل

عشق چیست؟

جدا شدن از هویت کار

میراثِ من!

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

وصلهء ناجور

شُکرِ موفقیتِ کامل

عدالت نامه

رابطهء من با دنیا