روزه ى ذهن

 روزه ى ذهن

روزه خوب است

يكى از بهترين روزه ها، روزه ى ذهن است

مثلا براى مدتى چيزى وارد ذهنت نكنى

مثلا تلوزيون، يوتيوب، اينترنت يا راديو ممنوع

بحث و گفتگوى بيخودى ممنوع

فيسبوك و حتى كتاب ممنوع

ديدن زياد عكس ممنوع

نگاه كردن به هرنوشته اى تقريبا ممنوع

حتى زياد نبايد حرف بزنى، 

چون هر حرفى را خودت دوباره مى شنوى!

البته نوشتن هم خوب نيست!

(ولى الان عذر منو بپذيريد

شوق شيير كردن و اعتياد شديد اجازه نداد!)


بعد از مدتى كه اين كار را بكنيد

ناچار ذهن درون خود را مى كاود

به گذشته مى رود

به كودكى،

به آرزوها

اولش مضطرب مى شوى

صداهاى درون ذهنت قوى و قوى تر مى شود

مجادله هاى آن بالا مى گيرد

ممكن است عصبانى ات كنند

كمى ديوانه مى شوى

به خودت و به عقلت شك مى كنى

به اين كار شك مى كنى!

به خود روزه ى ذهن و پيشنهاد دهنده ى آن شك مى كنى!

يك نفر در ذهنت مى گويد نويسنده ى اين متن خودش عقل درستى ندارد!


مدتى اين ترس ها مى ماند

اگر با آنها مواجه شوى

بعد كم كم محو مى شود


كم كم ورودى هاى ذهنت را خودت انتخاب مى كنى

خروجى هاى ذهنت هم تغيير مى كند

كم كم كيفيت زندگيت عوض مى شود


البته ترك اعتياد به خوراك هاى ذهن، به اين راحتى هم نيست

من هنوز توى تركم

و مى بينيد كه هنوز در حال نوشتنم

هنوز پاك نشدم!


امتحان كنيد 

ترس دارد

ولى زندگى بدون اعتياد ذهنى آرامش ديگرى دارد

من كم كم بروم

براى من دوز امروز كافيست!


شما مى توانيد به خواندن ادامه بدهيد!

انتخاب با شماست ...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده