چه كار مى كنى

 سلام

سلااام


به به چه سعادتى

خوبى؟


ممنون، شُكر!

شما خوبى؟

بله


خانواده ، همه خوبن ؟

بله سلام مى رسونن

چه عالى

.

خوب

.

(چند دهم ثانيه مكث)

.

اينجادو نفر تقريبا حرف مشتركى ندارن  ولى اضطراب اجازه ى سكوت نميده!

پس يكى شروع مى كنه: )


چه كار مى كنى ؟؟؟


حالا مى خوام انواع "چه كار مى كنىرو بررسى كنم


حالت ١كجا ميتونم ازت استفاده كنم؟

مثلا اگر تو كار موادى يه موقع كم آوردم بهت زنگ بزنم

يا تو فلان اداره پارتى ام بشى!

يا مثلا اگر دكترى يا وكيل يه موقع كارم گير كرد مشاوره رفاقتى بگيرم!

بعد تو كانتكت هام هم تو رو مثلا اينجورى سييو مى كنم

اصغر كليد ساز!

يا رسول كامپيوتر!

يا على كاميون!

يا پيام مايه دار!


در اين حالت اگر دو نفر جاذبه جنسى نسبت به هم داشته باشند داستان جالب مى شود!


و اينطور همديگر را سييو مى كنند:

فرهاد (پروژه ى بعدى ازدواج)

يا

شيرين (عجب گوشتيه جيگر!)


حالت ٢چقدر پول دارى؟

يا كلا چى دارى؟

يعنى

اگر كارمندى درآمد ماهيانه ات چقدر است ؟ 

اگر سرمايه دارى كل سرمايه ات چقدر است؟ 


حالا دو حالت دارهيا بيشتر از تو دارم كه خوب احساس خوشبختى من رو فرا مى گيره!

يا كمتر كه احساس بدبختى من رو فرا مى گيره!

در اين حالت ممكنه به گزينه ى ١ بروم تا بتوانم در پول تو شريك شوم!

و شروع مى كنم در باب بدبختى هايم و مزاياى كمك به ديگران و قباحت خساست روضه خوندن


يك حالت بهتر اينجا اينه كه من در زندگى تقريبا نمى دانم چه كنم و شايد با پرسيدن اين سوال بتوانم ايده بگيرم!

و اين ما رو به حالت بعدى نزديك مى كنه


حالت ٣سناريوى خوشبينانه !

يعنى خوب از حرف دلت بگوچه مسايلى دارى شايد بتوانم كمكى بكنميا حداقل شنوا باشم تا تو مسايلت را بگويى و تخليه شوى.

يا يعنى كى ها وقت دارى تا همديگر را ملاقات كنيم.

فردا خوبه؟

يا امروز بعد از ظهر؟


و حالت چهارم و خيلى بهتر و ايده آلش اينه كه دو نفر آرامش دارند!

هيچ كدام به سوال "چه كار مى كنىنمى رسند

بلكه وقتى در چشم هاى هم نگاه مى كنند

نگاه ها حرف مى زنند و اشك ها!

شايد هم لبخندها!


و آن دو به راه خود ادامه مى دهند تا ديدار بعدى!

البته قبل از روز قيامت!


؛)


خوب حالا شما بگو ببينم !


چه كار مى كنى؟؟؟


سلام!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید