ورزش

 خوانندگان من کسانی هستند که از ذهن خسته اند

به همه ی آنها و خودم توصیه می کنم که اگر امروز ورزش نکرده اند همین الان صفحه ی شیشه ای را فراموش کنند و به کمی پیاده روی بپردازند

فقط اگر ورزش کرده اید وارد شوید


بدن بهترین جا برای بودن است

اما کل بدن

نه فقط سر!

کمی در دستهایتان باشید

کمی در پاهایتان

کمی در شکم و سینه

کمی هم در هوایی که همین الان فرو می دهید


مواظب کمرتان باشید

کمرتان از خواندن این نوشته ها مهم تراست


اول به او برسید

بعد ادامه می دهیم ...


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده