باید ها و چارچوب ها

 باید ها و چارچوب ها


زندگی حتما چارچوب هایی لازم دارد

بدون چارچوب نمی شود زیست

باید خودم را بالا نگه دارم

باید حس درونی ام نسبت به خودم خوب باشد

باید ورزش کنم

اكتيو باشم و روابط زيادى داشته باشم

باید امیدوار باشم و با انرژی

باید کارهایی را انجام بدهم که به من انرژی میدهد

اين پايه و هدف زندگى است


اهداف و کارهایی که دارم

احساسات همیشه تغییرمی کند اما این درک را باید داشته باشم که در هر شرایطی باید کارهای روزانه ام که وظیفه ام است را درست و با انگیزه و به خوبی انجام دهم

اگر کاری را دوست ندارم باز هم برای کارهایی که دوست دارم باید انجامشان بدهم

این نظم فکری و ذهنی را به وسیله ی ورزش و نظم شخصی حفظ کنم

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

تنهایی و آرامش جاده