شکستن بت هایم

 شکستن بت هایم


هرآنچه مى نويسم 

بُتى مى شود!

كه نگهداشتنش اشتباه است!

و دور انداختنش مايه ى حسرت!


من مانده ام و انبوهى از بُت هاى قديمى!


كاش ابراهيمى بيايد و بُت هايم را بشكند!


شَتَرق!

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید