ترکیب ما

 ترکیب ما


ترکیب هر آدم منحصر به فرداست

این ترکیب مختص اوست

ترکیب چیزهایی که توجه ما را به خود جلب میکند

فقط و فقط به ما تعلق دارد

اجازه ندهیم دیگران تعیین کنند به چه چیز توجه کنیم


ارزشمند ترین چیز در زندگی ما زمان نیست

توجه ماست

توجه مفهومی فراتراز زمان است

مهمتر از زمان است


 پس ترکیب خود را گرامی بدارید

و همانگونه زندگی کنید

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

زندگی در جنگل

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده