آي آدماي لاغر!

 آي آدماي لاغر!


من كه اينو خودم درك كردم .. فكر كنم علم هورمونها هم اينو تاييد كنه ...


شما نميدونيد!


ما چاقها وقتي میخوایم بیدار بمونیم ميخوريم

وقتي ناراحتيم ميخوريم

وقتي خوشحاليم ميخوريم

وقتي احساساتي هستيم ميخوريم

وقتي يه فيلم خوب ميبينيم ميخوريم

وقتي كه ميخوايم قليان احساساتمون رو كنترل كنيم ميخوريم

وقتي حوصله نداريم ميخوريم

وقتي ميخوايم مهمونامون راحت باشن ميخوريم

وقتي ميخوايم كول باشيم ميخوريم

وقتي ميخوايم دوست باشيم ميخوريم

و...


به چاقها احترام بگذاريد 

چون اونها احساساتي ترين و بعضيشون مهربون ترين آدمها هستند


خلاصه اينكه ..  شكم گنده اونقدر ها هم كه ميگن زشت نيست و شايد محل ذخيره ي احساسات ما باشه ؛)


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

بیزینسِ امروز

معجزۀ روشن بینی

نوشتن یا بودن

برای تارا- ستارۀ زندگی-عشق

بازبینیِ تاریخ

هفت مهارت کلیدی!

آخوند نباش!

از قربانی به مسئول

شهرت، غذای نفْس

تمرینِ آدم جدید