دين بهترين مخدر است

دين بهترين مخدر است.

تنها دين است كه تراژدى زندگى را تبديل به داستانى حماسى و جذاب مى كند

تنها دين است كه ابرقهرمانى مثل خدا را در داستان زندگى وارد مى كند

بدون دين، داستان زندگى در بهترين حالت اين است:

متولد شد، لذت برد و مُرد

تنها اِشكال اين مخدر اين است كه اگر يك بار تركش كنى ديگر برايت اثر ندارد

اين مخدر را وقتى از كودكى مصرف كردى بهتر است هيچ وقت هوشيار نشوى

چرا كه مخدر بهترى پيدا نخواهى كرد ! 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

عدالت - عدالتِ لحظه

مکالمات من و تارا

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

زندگی در جنگل

توجه به خود، اتصال با خدا

تنهایی و آرامش جاده