تجربه‌ی عمیقتر = تاثیر بیشتر

زمان خواندن 3 دقیقه ***

 تجربه‌ی عمیقتر = تاثیر بیشتر

---

همه‌ی ما می‌خواهیم دنیا را تغییر بدهیم. می‌خواهیم بهترین تاثیر را در دنیا بگذاریم. به قول حافظ فلک را سقف بشکافیم! 

تمام بیزینس‌ها در نهایت برای بهبود زندگی بشر است. تمام تلاشهای شخصی ما برای بهتر کردن زندگی‌ مان است. زندگی انسان! 

هر کاری که انجام می‌دهیم چه نظافت خانه، چه سخنرانی، چه نوشتن، چه دوچرخه سواری، چه ریاست یک کارخانه یا یک کشور! برای بهبود زندگی خودمان و دیگران است! 

فرمول عجیب زندگی اینجاست! اگر شما نتوانید تجربه‌ی خوبی برای خودتان بسازید غیرممکن است که تمام تلاشهای دیگر شما خروجی خوبی برای خودتان و خانواده تان و کل جهان داشته باشد! و برعکس اگر شما بتوانید عمیق ترین و بهترین تجربه ها را برای خودتان بسازید آن وقت می‌توانید به خودتان به خانواده تان به شهرتان و به کل جهان خدمت کنید! 

کسی می‌تواند بنشیند و آنقدر تجربه‌اش را عمیق کند که کل جهان را دگرگون کند! 

مگر بودا چه کرد؟

معجزه‌ی مسیح چه بود!؟

مولانا و هزاران روح بزرگ دیگر ...

یوگی های رفته از این زمین و یوگی های زنده ی زمین!

آنها تنها کاری که کردند عمیق کردن تجربه‌ی خودشان بود! 

آنها آنقدر عمیق شدند تا به مبدأ رسیدند! 

آنها تقریباً خدا شدند!

آنها کار زیادی در ظاهر نکردند!

آنها با نشستن به مرحله ‌ی کن فیکون رسیدند!

آنها جهان را تغییر دادند و می‌دهند! 

آنها از زمان و مکان عبور کردند! 

به نظر عجیب می‌رسد، فکر می‌کنید حتما باید زمین را نابود کنیم تا زندگی بهتر بسازیم؟

خیر! تاثیری که روی جهان فیزیکی و زمین می‌گذاریم بسیار ناچیز است و زیر مجموعه ای از تاثیری است که در دنیای انرژی می‌گذاریم! 

خود ما چیزی نیستیم جز انرژی!

دفعه‌ی بعد که خواستم کاری انجام دهم سخت ترین کار را انتخاب خواهم کرد! کار روی خود! عمیق کردن تجربه‌ی شخصی! رفتن به سرزمین شگفت‌انگیز درون! می‌توانی کل زمین را با هواپیما بروی! تمام خاک زمین را شخم بزنی! اما رفتن به سرزمین درون جرأت می‌خواهد! جسارت می‌خواهد! فقط آنجاست که با خودت مواجه میشوی! باید از خودت عبور کنی! کار سخت آنجاست! 

آنجاست که باید از سرزمینهای عجیب درون گذر کنی! دانه دانه گره‌ها را باز کنی! خودت را از تمام فکرها نجات بدهی! با احساسات کنار بیایی! باید مراحل عبور از احساسات را با موفقیت طی کنی! وابستگی ها! نام و شهرت! آبرو! رفاه! همه را باید خرج کنی! 

وقتی از تمام این سرزمین ها گذر کردی! تو هنوز نشسته‌ای اما جهان را تغییر داده‌ای! بدون اندکی تغییر فیزیکی! کاری که بودا کرد! 

بودا زمانی که در اعماق وجودش سفر می‌کرد داشت دنیا را تغییر می‌داد! بودا کل جهان بود! 

کم کم تو جهان را آن طور که هست می‌بینی! 

وقتی خودِ توهمی‌ات کنار برود تو خودِ جهان می‌شوی! 

آنگاه با یک نفَس جهانی را زنده می‌کنی!

با یک اشک آتشی بر خرمن تمام عاشقان می‌زنی!

تو با یک اشاره جهان را نجات می‌دهی! 

خاک را نجات می‌دهی! 

سکوت تو سرشار می‌شود از کل حرف ها!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا