برای تارا- مسئولیت شادی

 برای تارا- ٢ آوریل ٢٠٢٢

---

تارای عزیزم، ستاره‌ی زندگی من


مسوولیت من نسبت به خودم 

این است که شاد زندگی کنم. 

مسوولیت تو نسبت به خودت 

اینست که شاد زندگی کنی. 


اما مسوولیت من نسبت به تو این است که 

خودم شاد زندگی کنم! 

مسوولیت تو نسبت به خودم را نمی‌دانم! 

آن را خودت انتخاب کن!


نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟

فرمولِ حالِ بد