پیغام ها-متّا-عشق

 پیغام ها-متّی-عشق

---

حدود دو ساعت و نیم از بیدار شدنم گذشته و من هنوز در برابر چک کردن پیغام ها مقاومت کردم. چرا؟

شما را نمی‌دانم ولی خیلی ها از جمله خود من اگر حواسم نباشد بلافاصله بعد از بیدار شدن، وقتی حوصله ندارم، وقتی حالم خوب نیست یا وقتی کار دیگری ندارم سراغ پیغام ها می‌روم! پیغام‌ها، ایمیل ها، کار، صفحه های نامحدود لغزنده‌ی اینترنت!، استوریها، پست ها و عکس ها و فیلم‌های بی پایان اینترنت راهی است برای فرار! فرار از حس آن لحظه! فرار از فکر های خودت! فرار از خودت! معتادانی که برای هم مواد می‌فرستند! با ایجاد یک پُست! با شییر کردن اعتیادمان! 

راستش را بخواهید من هم معتادم! معتاد به این نوشتن ها. بالاخره روزی ترک خواهم کرد! 

اما مِتی چیست! متی مرحله چهارم از طریق سیروسلوک شرقی است. سفر های چهارگانه. مِتی وقتی است که اخلاق را انجام داده‌ای. مناسک را انجام داده‌ای. به درک عشق رسیده‌ای. در چهارمین و آخرین مرحله تو بازمیگردی به دیگران. این بار با کوله‌باری از عشق! خودت را جایی گم کرده‌ای. فقط عشق شدی. عشق ناب و خالص! فقط آن زمان اجازه داری بیایی به میان مردم. فقط آن زمانی که خود توهمی و ایگوی خودت را کامل پاک کردی حق داری بیایی در میان مردم از عشق سخن بگویی! اگر ذره ای از خودت باقیمانده باشد باید به خودت برگردی! باید مشق عشق را آنقدر انجام داده باشی که بی من شده باشی! خیلی کم اتفاق می‌افتد! اگر به آنجا برسی خورشیدی می‌شوی تابان! لازم نیست حرفی بزنی. لازم نیست چیزی بگویی. یا چیزی بنویسی. عشق از تو به تمام جهات می‌رود! حتی اگر تو فقط بنشینی! لازم نیست کاری بکنی. آن جا تو خود عشق هستی. معجزات آسان است! اگر بگویی باش می‌شود! 

باید بروم. راه زیادی دارم. نوشتن و حرّافی کافیست!نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

صدای سخن عشق

عشق چیست؟