کنفرانس تد سادگورو سال ٢٠٠٩

 Sadhguru at TED Conference 2009

کنفرانس تد سادگورو سال ٢٠٠٩


https://youtu.be/2rETWfA3Sq8


درفایل زیر میتوانید ترجمه‌ی فارسی را دانلود کنید. این فایل ترجمه‌ی فارسی صحبتهایی است که سادگورو در کنفرانس تد انجام داده. در لینک بالا اصل ویدیو را می‌توانید ببینید. در این سخنرانی در مورد موضوعاتی مثل هویت و ذات انسان و یکی بودن Inclusiveness صحبت می‌شود.  


Transcriptنظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

میراثِ من!

خواستن و استغنا

پذیرشِ کامل

معنیِ زندگی

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

صدای سخن عشق

در جستجوی سلامتی - مراسم غذا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

عشق چیست؟