ترکیب هوا-معنویت و زمین-مادیات

زمان خواندن 3 دقیقه ***

 ترکیب هوا-معنویت و زمین-مادیات

***

همسرم میگوید من روی هوا هستم و او روی زمین زندگی می‌کند. 

من هم سالها. فکر میکردم که معنویت متضاد مادیات است. ترکیب و آشتی دادن این دو کار هر کسی نیست. معمولاً آدم‌ها و ذهن ما این دو را متضاد می‌داند. مثل متضاد دانستن زندگی و مرگ!

نوشته‌ی پارادوکس معنویت در این رابطه است. 


https://www.unwritable.net/2022/03/blog-post_24.html


درک و آشتی دادن مادیات و معنویات نیاز به درکی دارد که از ذهن فراتر رفته باشد. ذهن و حواس ما همه چیز را دوگانه و دوقطبی می‌بیند. مثلاً زندگی و مرگ یا سرما و گرما یا مادی و معنوی. 

البته در بُعد زمین و مادیات همینطور است. همه چیز وقتی دوتا می‌شود زوج و دو قطبی به نظر می‌رسد. مثبت و منفی. یین و یانگ. 

اما وقتی که خوب نگاه کنی درون دوییت؛ یگانگی وجود دارد. 

یک باید باشد تا دو به وجود بیاید. 

اکهارت در کتاب قدرت لحظه و همینطور در کتاب زمین جدید خیلی خوب این تبدیل یک به دو و دو به یک را توضیح داده. توصیه می‌کنم حتماً این دو کتاب را بخوانید یا گوش بدهید. 

معنویت در تمام سلول‌ها و مولکولها هست. معنویت در داخل ماده تنیده شده. شاید در نگاه اول دیده نشود! شاید ما فقط همین بدن را ببینیم که رو به نابودی است اما همین بدن شامل خدایِ نامیرا هم می‌شود. 

نیرو یا خدا یا انرژی یا معنویتی که نامیراست در داخل تمام سلولهای بدنِ میرا هست! 

اگر می‌خواهی زندگی مادی خوبی داشته باشی با جهان دوقطبی نمی‌توانی. یعنی وقتی معنویت و مادیات را جدا بدانی هردو را از دست میدهی. 

وقتی هوا نباشد زمین هم قابل زندگی نیست. وقتی زمین نباشد هوا بی‌فایده است. 

یک زندگی معنوی اگر منحرف نباشد حتماً به زندگی بهتر مادی منجر می‌شود. زندگی بهتر مادی لزوما آنچه در ظاهر دیده می‌شود نیست. 

مثلاً لذتی که می‌توان از خوردن یک سیب برد شاید از یک غذای گرانقیمت بدست نیاید. 

لذت و زندگی مادی خوب نیازمند درونی آرام و معنوی است. وقتی درونت که معادل بعد معنوی است درست باشد بیرون هم درست می‌شود. 

حتی این دوگانگی درون و بیرون هم از بین می‌رود. درون یا معنویت با بیرون یا مادیات هماهنگ می‌شود. 

امیدوارم درک این موضوع نسیب من و شما بشود. این یک قدم بزرگ است. 

یک انسان معنوی بدن سالمتری دارد. یک انسان معنوی از مادیات هم بیشتر لذت می‌برد. غذا را بهتر می‌خورد. بهتر نفس می‌کشد. بهتر حس می‌کند. و در یک کلام بهتر زندگی می‌کند. 

زندگی اگزیستانسیالیستی که اروین یالوم از آن نوشته مقدمه‌ای برای زندگی معنوی است. 

زندگی معنوی زندگی در لحظه است. زندگی با مسؤولیت است. زندگی عاشقانه است. زندگی با تدبیر است. 

اگر زندگیِ معنوی را نفهمیده باشیم فقط سفری دردناک از تولد تا مرگ را تجربه خواهیم کرد. 

زندگیِ معنوی درک نامیرایی است. 

امیدوارم این نوشته به درک یکی بودن مادیت و معنویت برای من و شما کمک کند. 


نظرات

‏ناشناس گفت…
دوقطبی‌های هستی واقعیتی غیرقابل کتمان است. زمین قطب شمال و جنوب دارد، انسان جسم و روح و اتم هسته و الکترون. مهم پذیرش این دو به عنوان دو بال است نه نفی هردو. وحدت درون ما قابل تحقق است که با ایجاد تعادل بین دوبال، نرم و راحت بپریم و لنگ نزنیم. یگانگیِ درونی با پذیرشِ دوگانگیِ هستی هنر است.
علی
این هم مرتبط با این موضوع است

https://www.unwritable.net/2022/10/blog-post_12.html

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

حل اختلافِ خانوادگی

عکس های قاجاری

شُکرِ موفقیتِ کامل

جدا شدن از هویت کار

روایت های ذهن برای زندگی

وصلهء ناجور

عدالت نامه

میراثِ من!

پذیرشِ کامل

رابطهء من با دنیا