عجلۀ ذهن

 عجلۀ ذهن

***

غیر از مواقع خواب سنگین، وقتی بیدار هستیم و یا در حال خواب دیدن، ذهن در حال تولید است. تولید احساسات، افکار، داستانها، تصاویر. 

نگاه کردنِ دقیق به این پرده، روشن کننده‌ و مهمترین کار معنوی است. 

تمرین برای این نگاه کردن، فقط از راه مراقبه است. 

یکی از مشاهدات من عجلۀ ذهن است. 

ذهن همواره تصور می‌کند در حال از دست دادن چیزی است. برای همین عجله دارد. 

البته در واقع، چیزی که ذهن در حال از دست دادن است، لحظه است. 


ذهن در ابتدا در خدمت بقاء و بدن است. وقتی گرسنه باشی ذهن به دنبال کسب غذاست. وقتی غذا بخوری و سیر بشوی ذهن به دنبال تولید مثل است. برای تامین این نیازهای بدن، ذهن قلمرو می‌سازد و برنامه‌ریزی می‌کند. ذهن تو را از خطرهای فیزیکی حفظ می‌کند. 


اما خطر اصلی برای انسان این است که در ذهن بماند. یعنی در بقاء بماند. یعنی حتی وقتی مسئلۀ بقاء حل شده باشد باز هم در بقاء بماند. یعنی در اضطراب دائم. 

در دنیای امروزی تقریباً مسألۀ بقاء برای همۀ آدم‌ها حل شده ولی انسانها با ایجاد یک رقابت کاذب و تشدید حس کمبود و تقویت حس رقابت و بقاء خودشان را در همان سطح نگاه می‌دارند. 

در صورتیکه می‌شود به پله‌ی بعدی رفت. 


یعنی فراتر رفتن از حالت بقاء یا حالت حیوانی. درست مثل بودا. 

یعنی با بازگشتن به لحظه و دست‌یابی به عشق موجود در آن، می‌شود زمین را دوباره بهشت کنیم. 

فقط کافیست ذهن را خوب بشناسیم. انسان تا به حال فقط به بیرون توجه داشته. به ساختن ابزارهای بقاء مثل ماشین ها و غیره. 

حالا که مسئلۀ بقاء حل شده ما فرصت داریم به درون بپردازیم. برای همین هست که انسان امروزی بیشترین نیازش نیاز به معنویت و مراقبه است. 

اینطوری تمام مسائل بیرونی، از جمله فقر و جنگ و اضطراب و افسردگی با هم و یکجا حل می‌شوند. 

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

فرمولِ حالِ بد

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!