معنیِ زندگی

 معنیِ زندگی

***


زمانهایی هست که زندگی دچار خلأ معنی می‌شود. گاهی کمی پوچ به نظر می‌آید. اما معنی زندگی به چیست؟

معنی زندگی نه به گذشته است و نه کارهایی که انجام می‌دهیم. 

معنی زندگی نه به روابط است. 

نه به بچه دار شدن است. 

نه به کار خیر است. 

نه به بدن سالم است. 

نه به پول داشتن است. 

نه به موفق شدن است. 

نه به ازدواج است. 

نه به پیر شدن و عمر طولانی است. 

معنی زندگی، نه به زیبایی است. 

نه به آرامش است. 

نه به اعتقاد به خدای ذهن است. 

نه به اخلاق است. 

نه به خانواده است. 


معنی زندگی پس به چیست؟

معنی زندگی باید به چیزی باشد درونی. 

معنی زندگی ربطی به بیرون ندارد. 

معنی زندگی جایی درون توست! 

معنی زندگی باید چیزی باشد که همیشه و برای همه در دسترس باشد. 

معنی زندگی فقط و فقط یک چیز است. 

آگاهی تو از لحظه!

حضور تو در لحظه. 

بودن تو در لحظه. 

درک تو از لحظه. 

آگاه ماندن تو از لحظه. 


این نه تنها معنی زندگی است. بلکه هدف و مقصود زندگی هم هست. 

آگاهی در لحظه و از لحظه تنها دارایی توست. 

بیرون آمدن از ذهن، تنها کار مهم توست. 

درک این لحظه. 

فهمیدنِ این تنها واقعیتِ موجود! 

این، تنها انتخاب توست. 

تنها معنی تو، همین است. 

آگاهی در لحظه!


این، هم برای فقیر ممکن است و هم ثروتمند. 

هم برای پیر ممکن است و هم برای جوان. 

هم برای بیمار ممکن است و هم برای افراد سالم. 


آگاهی در لحظه، جهان‌شمول است. 

در تمام مکان‌ها ممکن است. 

نظرات

Shahrad گفت…
لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد