شناخت انواع کارما

 شناخت انواع کارما

***

موضوع کارما موضوعی بسیار پیچیده است و مثل مفهوم زمان قابل درک توسط ذهن نیست. 

قبلا مقداری در مورد کارما نوشته ام.

https://www.unwritable.net/search?q=کارمابهار شهیدی تلاش کرده چهار نوع کارما رو توضیح بده ولی اینها موضوعاتی است که هر کسی خودش باید بفهمه. با درخواست. با مراقبه. یا با نوشتن. 


https://youtu.be/B2CCW_AQxJ4


پس برویم که برویم.


کارما، در واقع یعنی قبول مسوولیت. فهم مفهوم کارما درست خلاف مذهب هست. چون مذهب یعنی نپذیرفتن مسوولیت

یک فرد مذهبی تمام مسوولیت خودش را گردن جهان یا خدا می اندازد. ولی کارما یعنی من مسوول همه چیز هستم.


سادگورو جایی توضیح داد که چهار نوع کارما هست. سانچیتا (کارمای انباشته شده)


پرابدا (کارمای اختصاصی یا سرنوشت)


آگامی (کارمایی که در آینده عملی می‌شود)


کریامانا (کارمایی که در حال حاضر در حال ساخته و تجربه شدن است)


حالا اینها را سعی میکنیم با هم بفهمیم.


کارمای اول علت آمدن به زمین مادی که به آن نمی پردازیم.


کارمای دوم سانچیتا به معنای ذخیره.


پرارابدا یا کارمای سوم کارمای عرفی هست. این کارما قسمتی از کارمای دوم است.  یعنی کارمایی که فرد با آن به دنیا می آید. این کارما شرایط زندگی مادی ما را تعیین میکند. حل کامل این کارما مساوی است با رفتن از دنیا. این دسته به خودشناسی از بین نمیرود بلکه باید تجربه شود.کریامانا یا کارمای چهارم  یا آگاما کارمایی است که در لحظه اتفاق می افتد. کارمایی که ما با پیوستن در هر لحظه به ذهن میسازیم. این کارما با مفهوم یگانگی یا وحدت وجود معنا میشود. در تعالیم یوگا سعی میکنیم کارمای جدید نسازیم. این کارمای جدید کریامانا است. 


بعد از بیداری دسته دوم و چهارم نابود میشود. نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

صدای سخن عشق

جاعنوانی

میراثِ من!

معنیِ زندگی

خواستن و استغنا

مهمترین کار ۳

چسبیدن به دنیا

مراقبهء نوشتن ۱۶ اردیبهشت

برای تارا، همه‌ی آدم‌ها و خودم!

فرمولِ حالِ بد