روش انجام موسیقی ورزش مدیتیشن (میوزیکیشن Musication )

میوزیکیشن ترکیب ورزش، نرمش، ایروبیک، موسیقی، رقص، عرفان،سماع، نماز،
مدیتیشن(Meditation )، فان( Fun ) زبان بدن(Body Language)،
یوگا وتئاترو احساس می باشد.
می توانید آنرا Active Meditation بنامید.

من که شخصا آنرا خیلی دوست دارم توصیه می کنم که برای یک بار هم که شده آنرا امتحان کنید.
برای این کاراحتیاج به یک منبع موسیقی دارید، هرچه صدا بلند تر باشد اثر بیشتری می گذارد اما با حساسیت بیشتر احتیاج به صدای کر کننده نیست که همسایه ها را به در خانه شما بکشد!
هر موسیقی که دوست داشته باشید مناسب است اما بهتر است که ضربا هنگ منظمی داشته باشد و شما آن موسیقی را دوست داشته باشید.
بهتر است که برای شروع تنها باشید تا ذهن شما منحرف نشود و توصیه می کنم که در صورت امکان در اتاق را هم ببندید.اگر فضا خیلی روشن نباشد که نور اطراف باعث انحراف تمرکز مغز شود بهتر است.
یک لباس راحت بپوشید. اگر که در اتاق بسته باشد یک شرت(و سوتین) کافی است!

ما در وجود خود نیرویی داریم به نام توجه؛
نیروی توجه مثل نور متمرکز و متحرک سیرکها که نگاه و توجه تماشاچیان را به یک نقطه میزندعمل میکند.

این نیرو باعث تغییر در مورد توجه می شود، یعنی انرژی دارد.نیروی توجه اگر به هر چیزی معطوف شود در آن تغییری ایجاد می کند.

این نیرو اگر به خود ذهن و مغز معطوف شود باعث بروز تغییراتی در آن می شود،
حتی آزمایشها نشان داده که حجم مغز در نواحیی که فعالیت روی آن انجام می شود افزایش میابد.

خوب برای انجام میوزیکیشن اولین کاری که باید انجام دهیم گوش دادن و توجه به موسیقی است.
این گوش کردن باید دقیق و کامل باشد.
با تمام وجود موسیقی را حس کنید و ذره ذره نت های آنرا دریابید، خود این نیمی از کار است.

اگر که مغز خیلی پریشان و مشوش باشد حتی نمیتواند بشنود.
بعد از شنیدن کامل موسیقی آنرا به درون خود وارد کنید.
حرکات موسیقی همانطور که مژک های ظریف گوش شما را نوازش میدهند میتوانند کل بدن شما را و ذره ذره اجزا و عضلات بدن شما را با کمک مغزتان به حرکت در بیاورند.

بدن خود را حس کنید.
اجازه بدهید که موسیقی وارد بدن شما بشود.
هر حس و حرکتی که موسیقی میدهد در بدن خود به آزادی اجرا کنید.
بهتر است برای حس کردن بهتر موسیقی و آگاهی نسبت به اعضای بدن چشمها بسته باشد.
هیچ قانون و حرکت ثابتی وجود ندارد ، آنچه بدن شما می خواهد و آنچه حس آن به شما دیکته می کند را بدون ترس اجرا کنید.
تمام مفاصل و اعضای بدن را می توانید شرکت دهید.
حرکت بدن می تواند محدود به گوشها باشد یا بالا و پایین پریدن کل بدن (که باید مواظب باشید به در و دیوار نخورید!)
میتوانید ایستاده، خوابیده یا هر فرمی به بدن خود بدهید. به خلاقیت خود اجازه ی ظهور بدهید.
حرکات سربرای غرق شدن در موسیقی عالی است.
از حرکات عضلات صورت برای تخلیه انواع احساسات استفاده کنید.

صدا پس از برخورد به پرده گوش، ارتعاش استخوانهای کوچک ، ارتعاش مایع و مژکهای حلزونی ، وارد مغز می شود.
مغز اگر خالی و یکدست باشد عینا همان حرکت و نت را می تواندعضلات بدن منتقل کند.

صدای موسیقی میتواند حس خاصی در ما ایجاد کند،
ومغز با دریافت آن حس میتواند آنرا به عضلات صورت و اندامهای داخلی و سیستم تنفسی منتقل کند (در اوج این حرکت انتقال حس به سیستم تنفسی ممکن است باعث گریه در انسان ممکن است بشود)
حس موسیقی میتواند به صورت خشم ، محبت، غم و ... به صورت منتقل شود.

و درنهایت میوزیکیشن باعث تخلیه حس های منفی و تقویت مغز و عضلات و احساس آرامش و شادی و خلاقیت و امیدواری در ما می شود.

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

تنهایی و آرامش جاده

مکالمات من و تارا

توجه به خود، اتصال با خدا