انرژی روحی

زمان خواندن 2 دقیقه ***
این نوشته‌های قدیمی سطح آگاهی من در گذشته را نشان میدهد! لزوماً این ها با آگاهی الان من مورد تایید شاید نباشد. اما نوعی ثبت تاریخی از آگاهی گذشته من اینجاست!


شنبه‏، 2008‏/05‏/24
عواملی که باعث می شود تلاش نکنیم و دست به هیچ کاری نزنیم و مدام به تعویق بیندازیم

عدم داشتن انرژی بدنی
 راه حل: ورزش کردن

عدم داشتن انرژی روحی

یک 
عدم ایمان به این که تلاش نتیجه ی بهتری می دهد، نا امیدی نسبت به نتیجه و توجیه جذاب نبودن نتیجه 
راه حل:پررنگ کردن و تاکید و تصور کردن مثبت نتیجه
دو 
تنبلی راه حل: تشرزدن و نهیب زدن و سوزن زدن به خود
سه
عدم ایمان به اولویت داشتن کار مورد نظر، ترس از انجام کار اشتباه 
راه حل: در صورت دانستن اولویت اول قورباغه ی درشت تر را باید قورت داد، مراجعه به عقل برای تعیین اولویت تا حس، انجام کار با اولویت پایین تر در صورت شروع کردن آن کار
چهار 
ترس از مواجه شدن با مشکلات و سختی کار و استرس 
راه حل: حرکت سریعتر و رفتن به داخل مشکلات
پنج 
کمال طلبی و ترس از بی کیفیت انجام شدن کار و وسواس زیاد در کار، افراط در برنامه ریزی و وسواس 
راه حل: راضی شدن به سطح کیفیت معمولی در ازای انجام شدن کار
شش 
عدم صبر در رسیدن به نتیجه های بلند مدت، ضعف در برنامه ریزی و شکاندن کار به کارهای کوچکتر
راه حل: برنامه ریزی بلند مدت و شکاندن به کارهای کوچک تر و انجام آنها، برنامه ریزی مداوم میان مدت، سالانه، ماهیانه، هفتگی و روزانه
هفت 
ترس از عواقب کار 
راه حل: عدم پیش بینی آینده ی نامعلوم و تاکید روی خود کار
هشت 
ایراد گرفتن از محیط و شرایط 
راه حل: تلاش بدون توجه به محیط، تلاش کردن مستقل از محیط و شرایط است
نه
نداشتن احساس خوب و خود پذیری و تعلق و شئنیت در کار مورد نظر، ترس از شکست و نتیجه نگرفتن و کونسوزی موفق نشدن و انجام کار بیهوده و شنیدن جواب منفی و مسخره شدن 
راه حل: تاکید روی نکات مثبت و نتیجه ی کار ، تقویت اعتماد به نفس، ایمان داشتن به کار و پذیرفتن شکست بعنوان یکی از مراحل کار و لذت بردن از خود کار، شجاعت درپذیرفتن عدم موفقیت (قبول کردن احساس شکست)

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت