به دیگران خدمت کن و شاد باش!

زمان خواندن 1 دقیقه ***

 شادی یا رنج؟

***

اگر شاد باشی شادی را پخش می‌کنی. 

اگر رنجور باشی رنج را پخش می‌کنی. 

اگر شاد باشی از درون نمی‌توانی چیزی غیر از شادی از خود بیرون بدهی. 

اگر رنجور باشی از درون نمی‌توانی چیزی غیر از رنج از خودت بیرون بدهی. 

اگر شاد باشی لازم نیست کاری انجام دهی. شادی و آرامش از درون تو به همه‌ی جهان می‌رسد. 

اگر رنجور باشی نمی‌توانی به دیگران خدمتی بکنی. بزرگترین خدمت تو به دیگران این است که رنج خودت را کنار بگذاری. 

اینجاست که خودخواهی تو میشود عین دیگر خواهی!

دیگر خواهی تو می‌شود عین خودخواهی! 

تلاش نکن کار خوب بکنی!

تلاش نکن به دیگران خدمت کنی!

فقط شادی واقعی را درون خودت بیاب!

این عین خدمت به دیگران است!

خودت را شاد کن!

واقعا شاد کن!

نه با تقلید از دیگران! یک شادی واقعی برای خودت! یک شادی خودخواهانه!

اگر شادی را بیابی؛ شادی را پخش خواهی کرد! بدون این که تلاشی بکنی!

اینجا وادی یگانگی است. 

شادی تو می‌شود شادی دیگران و رنج تو می‌شود رنج دیگران! 

اگر رنجور هستی تلاش نکن! بنشین و به رنج خودت نگاه کن! بدون ترس! به درون رنج ات برو. بعد از پذیرش رنج تو دیگر رنجور نخواهی بود. آنگاه به همه خدمت می‌کنی. 

اگر رنجور هستی کاری نکن! 

هیچ کاری! 

هیچ کاری نمی‌تواند از بیرون حال تو را واقعا خوب کند!

خانواده نمی‌تواند! سکس نمی‌تواند! رابطه نمی‌تواند! پول نمی‌تواند! مشروب و غذا و سم نمی‌تواند! 

اگر رنجور هستی حتی این نوشته‌ها به تو کمکی نمی‌کند!

اما اگر شاد هستی شاید!

به دیگران خدمت کن و شاد باش!نظرات

Shahrad گفت…
از کوزه همان تراود که در اوست

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

آرزوت چیه الان؟

آزادیِ خریدنی

نعمتِ تنهایی

دیوانگیِ ذاتی

منفی بافی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

خدایا شُکر

برکت

باده ای رنگین