وسواس


ذهن ما مدام درحال تولید فکره
در واقع انرژی بدن ما باید جایی مصرف بشه
حال اگه این انرژی توی گوش کردن نگاه کردن حس کردن یا فعالیت بدنی مصرف نشه توی مغز تبدیل به فکر می شه
گاهی این فکر ها اونقدر زیاد میشه که ما قدرت کنترل اون رو از دست می دیم
که تبدیل به وسواس میشه و نمی تونیم اون رو متوقف کنیم

ماگاهی سعی می کنیم
باگوش کردن به موسیقی یا سخنرانی یا هر چیز دیگه اون رو متوقف کنیم
یک راهش هم تکرار بعضی کلماته

تو اکثردین ها از این مساله برای تلقین اعتقادات به پیروانشون استفاده می کنند

در این مورد خیلی حرف میشه زد
که شاید بعدا بنویسم

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشته ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

کارما برای خودم و برای تارا!

کونِ کار -۶- آیا معنویت جدی است؟

خودکشی!

شُکرگذاری در لحظه!

عدالت - عدالتِ لحظه

چرا می‌نویسم؟ چون هستم؟

تنهایی و آرامش جاده

کونِ کار -٣ - آیا مراقبه فرار است؟

توجه به خود، اتصال با خدا

مکالمات من و تارا