چرا باید بود

زمان خواندن 0 دقیقه ***

اگه عشقی نباشه
چرا باید زندگی کرد
چرا باید از خواب بیدار شد
چرا نفس کشید

اگه عشقی نباشه
چرا باید خورد
چرا باید راه رفت
چرا باید زندگی کرد

اگه عشقی نباشه
چرا باید بود

نظرات

برای تجربه‌ی کل نانوشتنی ها؛ لطفا فهرست موضوعی و زمانی بالای صفحه را ببینید!

عکس های قاجاری

نعمتِ تنهایی

آرزوت چیه الان؟

روایت های ذهن برای زندگی

آزادیِ خریدنی

دیوانگیِ ذاتی

اولین و آخرین روز

غلبه بر حس قربانی

حل اختلافِ خانوادگی

برکت